Winstgroei Crediet en Effecten Bank

De Crediet en Effecten Bank uit Utrecht, onderdeel van de Internationale Nederlanden Groep, heeft vorig jaar een winstgroei van ruim 36 procent behaald. De winst steeg van bijna 19 miljoen naar 25,9 miljoen gulden. Het bedrijfsresultaat verbeterde van 29 miljoen tot 38,8 miljoen gulden. De toevoeging aan de post waardeveranderingen van vorderingen, zoals de stroppenpot tegenwoordig heet, bleef op 10 miljoen gulden. De aan de bank toevertrouwde middelen namen toe van 2,95 miljard tot 3,23 miljard, de post uitstaande kredieten steeg van 2,18 naar 2,39 miljard gulden.