Rusland en Letland zijn het nog niet eens

MOSKOU, 22 APRIL. De ondertekening van een akkoord tussen Letland en Rusland over het vertrek van de laatste Russische militairen uit Letland is voor onbepaalde tijd uitgesteld. De Letten eisten op het laatste moment veranderingen in de tekst; Rusland weigerde met die veranderingen in te stemmen.

De Letse president, Guntis Ulmanis, zou vandaag naar Moskou reizen voor de ondertekening van vier verschillende bilaterale verdragen, waarin onder andere de aftocht van de laatste Russische troepen zou worden geregeld. Hij zag van die reis af toen Rusland niet wilde ingaan op de Letse aanmerkingen op een paragraaf in de tekst van het verdrag dat de rechtspositie van de in Letland wonende gepensioneerde Russische officieren regelt. In Letland bestaat groot ongenoegen over de automatische aanspraak op een verblijfsvergunning die de gepensioneerde Russen op grond van het verdrag krijgen.

Gisteren slaagde het Letse parlement er niet in tot een stemming te komen over een voorstel, Ulmanis toestemming te geven de akkoorden in Moskou te ondertekenen, omdat de nationalisten in het parlement de zitting boycotten.

In plaats van naar Moskou te reizen, sprak Ulmanis gisteren met zijn Russische ambtgenoot Jeltsin. Daarbij werd afgesproken dat de komst van Ulmanis naar de Russische hoofdstad voor onbepaalde tijd wordt uitgesteld. Jeltsins woordvoerder Kostikov zei later dat Rusland bezwaar maakt tegen een verandering van de verdragstekst. Hij verweet de Letten dat ze “zo emotioneel zijn”. “Het kost de Letse politici enige tijd voordat ze de tranen hebben afgewist die ze zo overvloedig plengen”, aldus Kostikov. (AP)