Regering verplicht Drenthe tot opslag gas

DEN HAAG, 22 APRIL. De regering zal de provincie Drenthe de komende zomer een aanwijzing tot wijziging van het Streekplan te geven moeten geven als het gesprek tussen de ministers van economische zaken en ruimtelijke ordening en het provinciaal bestuur van Drenthe over opslag van aardgas voor piekperiodes in de gemeente Norg volgende maand geen openingen biedt. Aan zo'n aanwijzing gaat een procedure vooraf die 3 à 4 maanden vergt.

Dat blijkt uit een gesprek met directeur-generaal Dessens (energiezaken) van het ministerie van EZ. De provincie heeft onlangs besloten geen medewerking te geven aan een wijziging van het Streekplan voor de regio Norg om de opslag van gas in een veld binnen die gemeente mogelijk te maken.

Dessens zegt zich daarover ernstige zorgen te maken. “Het is pijnlijk dat het gasveld in Norg nu juist onder een natuurgebied ligt, maar het gasveld daar is uitermate geschikt voor opslag. We hebben die voorziening hard nodig om het gas dat in de zomer wordt geproduceerd, te kunnen bewaren tot we het tijdens een strenge winterperiode hard nodig hebben om Nederland voldoende te kunnen voorzien. Het grote veld in Slochteren is half leeg en kan een snelle produktie, die nodig is als het erg koud wordt, niet meer volledig aan. De druk neemt sterk af. Zonder Norg kunnen we over uiterlijk drie jaar in de problemen komen. Je moet er niet aan denken dat de verwarming het bij 15 graden vorst in een deel van Nederland niet meer doet, juist als we er het hardst op zitten te wachten.”“Wij zullen het gesprek met Drenthe zorgvuldig voeren, maar we zullen ook onze wettelijke mogelijkheid tot het geven van een aanwijzing noemen. Als het standpunt van de provincie onwrikbaar blijft, zal de regering die bevoegdheid niet laten liggen”, zegt Dessens. Dat het huidige kabinet dan waarschijnlijk demissionair is, doet daar niets aan af, meent hij. “Wat nodig is, zal worden besloten en we zijn er echt van overtuigd dat het nodig is.”

Dessens wijst erop dat de vertraging in de besluitvorming over Norg, die nu zeker tot één jaar oploopt, geld gaat kosten. Want de Nederlandse Aardolie Maatschappij moet nu in Slochteren als noodmaatregel extra 'putten slaan' (bronnen openen) om in een koude periode meer gas te kunnen winnen.