Ouderen zijn tevreden over ziekenhuis

MAARSSEN, 22 APRIL. Oudere mensen zijn in het algemeen tevreden over hun verblijf in het ziekenhuis. Noch bij langere opnames, noch bij poliklinisch onderzoek doen zich ernstige problemen voor.

Dit is de conclusie van een onderzoek dat de Stichting Mary Zeldenrust-Noordanus Fonds heeft laten uitvoeren naar de bejegening van ouderen in ziekenhuizen.

Prof. J. Bunt, die de resultaten op een congres in Maarssen presenteerde, noemde ze “tamelijk opmerkelijk”. Uit ander onderzoek komen namelijk nogal wat klachten naar voren.

Volgens Bunt blijken de ziekenhuizen doorgaans behoorlijk ingesteld op ouderen. Dat geldt zowel concrete voorzieningen (stoelen, drempels, steunen), als de houding van het personeel.

Deze positieve resultaten wijken af van een rapport dat de Stichting Architectenonderzoek Gebouwen Gezondheidszorg (STAGG) vandaag aan WVC aanbiedt. De STAGG signaleert dat ouderen in ziekenhuizen last hebben van onvoldoende herkenbaarheid van ruimten, gladde vloeren, te weinig licht in badkamers en toiletten en een gebrek aan privacy in en rond het bed. De STAGG vindt aanpassing van gebouwen en inrichting nodig, aangezien steeds meer ouderen in ziekenhuizen verblijven.

Uit het onderzoek van de Mary Zeldenrust-stichting blijkt wel dat er vaak problemen zijn vóór de opname, onder meer met het doorverwijzen, en met de begeleiding na ontslag. Na de opname is vaak intensieve thuishulp nodig. Maar de professionele thuishulp kan soms niet aan alle aanvragen voldoen. Opname in een verzorgings- of verpleeghuis is meestal nog lastiger. Als er geen plaats is, fungeert het ziekenhuis als noodoplossing. Daardoor blijven patiënten die eigenlijk niet meer in het ziekenhuis thuishoren daar bedden bezetten.

Bij ongeveer eenderde van de ziekenhuisopnamen gaat het om mensen van 65 jaar of ouder. Hun gemiddelde verpleegduur is langer dan die van jongeren en zij bezetten dan ook bijna de helft van de bedden. (ANP)