Onveranderd netto resultaat voor IBC

De bouwonderneming Koninklijke IBC boekte vorig jaar een onveranderde winst van 7 miljoen gulden en een onveranderde kasstroom (winst plus afschrijvingen) van 17,5 miljoen gulden. De omzet op basis van produktie steeg met tien procent tot 718 miljoen gulden. Voor 1994 gaat IBC uit van gelijkblijvende resultaten. Eerst in 1995 wordt stijging van omzet en winst verwacht.

De omzetstijging in 1993 is vooral bereikt door de overneming van de Muwi Bouwgroep, waarmee IBC haar positie in de woningbouw aanzienlijk heeft versterkt. In de utiliteitsbouw is 328 miljoen omgezet, in de woningbouw 316 miljoen gulden. Felle concurrentie en verkrapping van de marges kenmerkten vorig jaar de bouwmarkt. De orderportefeuille groeide van 352 miljoen tot 514 miljoen eind december. Bij IBC werken 2000 mensen.