Lijsttrekkers 'geschokt' door werkloosheid

DEN HAAG, 22 APRIL. De lijsttrekkers van de politieke partijen hebben geschokt gereageerd op de dramatische stijging van de werkloosheid.

Geen van hen wil echter extra bezuinigen of andere maatregelen nemen die niet in de verkiezingsprogramma's van hun partijen staan.

Wel heeft het naoorlogs record van de werkloosheid (18.000 werklozen per maand erbij) de werkgelegenheid een prominentere rol gegeven in de politieke campagnes. VVD-lijsttrekker Bolkestein zei gisteravond in Alphen aan den Rijn dat het kabinetsbeleid een belangrijke oorzaak voor de explosieve groei van de werkloosheid is. “Het beleid van dit kabinet heeft geleid tot een groei van de lasten met tien miljard gulden voor de bevolking. Als gevolg daarvan is de economische groei minder dan hij had kunnen zijn”, zei de liberaal gisteren.

PvdA-leider Kok sprak vanmiddag in Rotterdam van “een menselijk drama voor de mensen die het betreft. Het doet me terugdenken aan de beginjaren tachtig toen we ook die dramatische ontwikkeling van de werkloosheid hadden.” Kok wil “een toetsbare strakke norm voor de vermindering van de langdurige werkloosheid.” Om aan die norm te voldoen wil Kok dat er meteen na de verkiezingen onderhandelingen op gang komen tussen regering, werkgevers en werknemers over inkomensmatiging. In 1982 werd tussen die drie partijen ook een akkoord gesloten om een dergelijke loonmatiging mogelijk te maken. Kok was toen leider van de FNV.

De PvdA-lijsttrekker maakte echter opnieuw duidelijk dat de werkloosheidsbestrijding niet ten koste mag gaan van de laagste inkomensgroepen. Dit zei hij vooral in de richting van de VVD die een ministelsel in de sociale zekerheid wil invoeren.

CDA-lijsttrekker Brinkman riep tijdens een manifestatie gisteravond in Breda vooral op de strijd tegen de werkloosheid met volle kracht voort te zetten. “Wij hebben altijd aangedrongen op harde maatregelen”, aldus Brinkman, “maar iedereen vond ons te streng en a-sociaal. Nu komen er 25 werklozen per uur bij. Het is niet prettig op zo'n dramatische manier gelijk te krijgen.”

Volgens Brinkman moet de economie “weer spankracht” krijgen door bijvoorbeeld vereenvoudiging van de regels om werknemers aan te nemen en te ontslaan, flexibilisering van de arbeidstijden, en het uit de weg ruimen van “de opeenstapeling” milieuregels die een belemmering opleveren voor bedrijven om zich uit te breiden.