Instelling onderzoekt mishandeling bewoners

DRACHTEN, 22 APRIL. De instelling voor verstandelijk gehandicapten Maartenswouden in Drachten is in opspraak geraakt door een onderzoek van de directie naar mishandeling van bewoners. Zes personeelsleden zijn hangende het onderzoek afgelopen vrijdag op non-actief gezet. De vereniging van familieleden van de bewoners van de instelling is boos dat de directie hen geen informatie wil geven.

Binnen de instelling doen al een tijdje geruchten de ronde dat bewoners als disciplinaire maatregel onder meer met brandslangen zouden worden natgespoten of met hun hoofd in een bord met eten worden gedrukt. Vrijdag heeft directeur L. Senneker besloten in te grijpen door zelf een onderzoek in te stellen.

“Mij bereikten signalen dat er in de omgang met bewoners mogelijk sprake is van onheuse bejegingen door het personeel. Dat is ongezond en dat willen we tot de bodem uitzoeken”, aldus Senneker. Vooruitlopend op het onderzoek zegt de directeur dat er geen sprake is van seksueel misbruik.

Voorzitster J.T. Sommerauer-Imelman van de familieraad van Maartenswouden is verbolgen over het feit dat de directeur haar afgelopen vrijdag slechts van de start van het onderzoek op de hoogte heeft gesteld. “Wij kunnen de familieleden van de betrokken bewoners niet ondersteunen, want ons is geen informatie gegeven. Nu kan ik niemand helpen”, aldus Sommerauer-Imelman.

Maartenswoude heeft 480 bewoners en net zoveel personeelsleden. Op de afdeling waarvan de personeelsleden geschorst zijn, verblijven verstandelijk gehandicapten die volgens de directeur een speciale vorm van zorg nodig hebben.

De Regionale Geneeskundige Inspectie van de Geestelijke Volksgezondheid ziet nog geen aanleiding in te grijpen. “De situatie is ons bekend. Er wordt een intern onderzoek verricht, waarvan we goed op de hoogte worden gehouden,” zegt regionaal inspecteur J.R. van Veldhuizen. (ANP)