IMF wil meer middelen voor steun Rusland

WASHINGTON, 22 APRIL. Het Internationale Monetaire Fonds (IMF) wil meer middelen tot zijn beschikking hebben voor steun aan Rusland en andere ex-communistische landen. Volgens IMF-directeur Camdessus moet het IMF daarom internationale reserves scheppen, die bij voorkeur moeten worden toebedeeld aan de nieuwe lidstaten in Oost-Europa en de voormalige Sovjet-Unie.

“Er is sprake van een geografische concentratie van risico's en ik heb het oranje waarschuwingslicht aangezet”, zei Camdessus gisteren op een persconferentie aan de vooravond van de halfjaarlijkse bijeenkomst van het IMF en de Wereldbank, dit weekeinde in Washington. Camdessus stelde voor om een apart IMF-fonds op te zetten, waarin landen hun bijdrage kunnen storten voor financiële ondersteuning van de economische omschakeling in Rusland en andere ex-Sovjet-republieken. Hulp aan deze landen is “een risicovolle onderneming” voor het IMF alléén, aldus Camdessus, “en het is beter als het door meerdere schouders gedragen wordt.”

De IMF-directeur hield een hartstochtelijk pleidooi voor de uitgifte van zogenoemde 'speciale trekkingsrechten' (SDR), de internationale reserves die het IMF gemachtigd is te scheppen. De SDR's worden toegevoegd aan de financiële reserves van de IMF-lidstaten. Hij wil goedkeuring om 36 miljard SDR's uit te geven (bijna 100 miljard gulden). “Het gaat om een klein bedrag op de totale internationale reserves in de wereld”, zei Camdessus, “maar voor Rusland en andere republieken van de ex-Sovjet-Unie gaat het om heel veel geld.” Hij rekende voor dat Rusland aldus 1,5 miljard dollar aan zijn internationale reserves zou kunnen toevoegen en de overige ex-Sovjet-republieken samen 1 miljard dollar. Bovendien, aldus Camdessus, heeft een aantal ontwikkelingslanden die zelf over voldoende harde reserves beschikken, aangeboden een deel van hun toewijzing van SDR's beschikbaar te stellen aan de landen uit het ex-communistische blok.

Het ziet er niet naar uit dat de grote lidstaten in het IMF, de VS, Japan en Duitsland, met de SDR-schepping zullen instemmen. Nederland wijst een grote SDR-schepping af, maar staat traditioneel welwillend tegenover een beperkte schepping van SDR's. Het IMF heeft voor het laatst in 1981 SDR's uitgegeven.

Eergisteren heeft het bestuur van het IMF formeel goedkeuring gegeven aan een lening van anderhalf miljard dollar aan Rusland ter financiering van het overgangsproces naar een markteconomie. Camdessus zei dat het IMF zich “pragmatisch, serious en standvastig” opstelt ten aanzien van Rusland. Volgens hem is Rusland bereid tot voortzetting van de hervormingen en zijn de afspraken over vermindering van het begrotingstekort, terugdringing van de inflatie en krap monetair beleid geloofwaardig. Hij zei dat Rusland tegen het einde van het jaar een inflatie van zeven procent per maand moet bereiken en dat het begrotingstekort moet worden teruggedrongen, door stopzetting van de subsidies aan noodlijdende staatsbedrijven, tot 6,5 procent.