Hata aangewezen als premier van Japan

TOKIO, 22 APRIL. De Japanse regeringspartijen hebben vandaag minister van buitenlandse zaken Tsutomu Hata (58), tevens vice-premier, formeel aangewezen als kandidaat voor het premierschap. Maandag komen beide huizen van het parlement bijeen, die naar verwachting de keuze in meerderheid zullen bekrachtigen.

De aanwijzing van Hata gebeurde nadat afgelopen nacht de coalitie een nieuw regeerakkoord had gesloten. Dat was na bijna twee weken van politieke verwarring, afsplitsingen, oprichting van nieuwe partijen en verdeeldheid onder de socialisten, de grootste regeringspartij, die volgden op de aankondiging van premier Morihiro Hosokawa dat hij aftrad wegens een financiële affaire die hem in opspraak had gebracht.

Te elfder ure hebben de socialisten, die nog op twee punten verzet boden, te weten Noord-Korea en de belastingen, besloten in de coalitie te blijven en de orthodoxe linkervleugel, die overigens een minderheid vormt in de partij, te weerstaan. Maar de formulering van het compromis waarop alle partijen elkaar ten slotte vonden, maakt volgens sommige waarnemers het kabinet-Hata niet minder wankel dat dat van Hosokawa.

Anderen menen dat de socialisten de meeste concessies hebben gedaan en dat het nieuwe kabinet wel zal standhouden totdat de nieuwe kieswet een feit is. Dat is op zijn vroegst dit najaar. Die wet maakt vervroegde verkiezingen mogelijk die zouden leiden tot de 'Big Bang': de verwachte, alle partijen omvattende herschikking van het inmiddels chaotisch geworden Japanse politieke landschap.