Foto

Foto: GRIEND - Een windmolen moet twee biologen de komende maanden op het eilandje Griend van stroom voorzien. Zij bewaken het eiland continu en doen in opdracht van Rijkswaterstaat onderzoek naar de broedgedrag van de grote stern. Op het onbewoonde eilandje tussen Harlingen en Terschelling broedt de grootste kolonie grote sterns van Nederland. Vorig jaar werden zo'n 7.000 broedparen geteld. De is stroom nodig voor de computers en peilapparatuur waarmee de vogels worden gevolgd. (Foto Martijn de Jonge)