De Hindoeschool; God met een olifanteslurf

Sommen en taal kun je op allerlei manieren leren. Op een vrije school bijvoorbeeld of tijdens een verlengde schooldag. Op een hindoe basisschool leer je behalve rekenen ook over een god die half leeuw is en schrijven in een taal die hindi heet.

De feesten zijn het leukst, lacht Warisha (10). “Dan gaan we optreden en dansen en zingen over de geschiedenis.” Warisha zat eerst op een andere school, waar veel minder werd gefeest. Daarom is ze blij dat ze nu op een hindoe basisschool zit. Pas nog hebben ze op school het holi-feest gevierd. “Dat is een oogstfeest en een nieuwjaarsfeest. Dan is iedereen vrolijk en worden alle ruzies bijgelegd. Overal wordt een poeder gestrooid dat een geur geeft.” Op de donkerste dag van het jaar vieren ze divali. “Dat is een feest voor Laxmi, een godin die zorgt voor voorspoed. Dan steek je thuis overal dia's aan, een soort theelichtjes. Op school ga je je verkleden en liedjes zingen.”

Warisha zit op de Shri Vishnu hindoe basisschool in Den Haag. Samen met vijf anderen mag ze even uit de taalles komen om te vertellen over hun school. “Hier leer je alles over je eigen cultuur en godsdienst,” legt Jimmy (11) uit. “Over de geschiedenis van de goden, hoe ze op aarde zijn gekomen. Vishnu, bijvoorbeeld, kwam op aarde als half leeuw-half mens en een keer als vis. Hij is de schepper van de aarde.” “Nee joh,” onderbreekt Amiet (10) hem. “Vishnu is de onderhouder van de aarde.”

Op de Shri Vishnu school leren ze over hun eigen cultuur, maar welke cultuur is dat? “Het hindoeïsme,” antwoordt Madhvi (12). “Die cultuur heb ik omdat mijn ouders hindoestaans zijn en mij zo opvoeden.” Ook als je geen hindoestaanse ouders hebt, kun je naar de Shri Vishnu basisschool gaan. “Iedereen mag erop,” zegt Madhvi. “Er zitten zelfs drie Marokkaanse kinderen en een Turks en een Spaans meisje op.” De meeste kinderen zijn hindoestaans en hun familie komt uit Suriname.

Iedere schooldag beginnen ze op de Shri Vishnu school met 'een gebedje' vertelt Ravindra (11). “Dan zeggen we U bent mijn vader, U bent mijn moeder en U bent alles voor mij.” In de klas, aan de muur, hangt een poster van God met de slurf van een olifant. Maar de Godheid kan allerlei verschillende vormen aannemen, zoals die van de godin Laxmi of de vis Vishnu.

Op dinsdagmorgen zingen ze altijd Hanumaan Chalisa, zegt Ravindra. “Hanumaan is God als half aap-half mens. Op dinsdag kwam hij in die gedaante op aarde. En Chalisa betekent veertig want we zingen veertig versjes.” Waar de versjes over gaan, weet Ravindra niet. Zijn buurman, Jimmy weet het wel: “Ze gaan over wat-ie heeft gedaan en dat jij hem aanbidt en dat hij weer Ram aanbidt.”

Behalve hun eigen cultuur en godsdienst leren ze op de Shri Vishnu basisschool ook hun eigen taal, zegt Sathis: “Je leert hoe je hindi moet lezen en schrijven.” Op het bord staan de letters: lange strepen met bolletjes aan het uiteinde. “Best moeilijk hoor, om het alfabet te leren,” zegt Madhvi. Warisha vindt het 'soms moeilijk en soms niet' want haar ouders spreken thuis wel eens hindi. Amiet praat altijd hindi met zijn moeder, die uit India komt. Als hij de taal nog beter kent wil hij, net als zijn vader die twee hindi-diploma's heeft, de heilige boeken lezen. “Want zo kun je alles leren over de geschiedenis van het hindoeïsme.”

Hindoe scholen baseren zich op een duizenden jaren oude manier van leven uit India, het hindoeïsme. In Nederland zijn vier hindoe scholen: één in Rotterdam, één in Amsterdam en twee in Den Haag.