Claimemissie KBB

Het detailhandelsconcern KBB (onder meer Bijenkorf en Hema) geeft 1.305.864 nieuwe aandelen uit door middel van een claimemissie tegen een koers van 97,50 gulden, ruim beneden de slotkoers van donderdag (108 gulden).

Houders van gewone aandelen kunnen per aandeel één claim bemachtigen. Acht claims geven het recht om in te schrijven op één nieuw aandeel. Inschrijving op de aandelen staat open tot vrijdag 6 mei. De claimhandel begint op dinsdag 25 april. Het eigen vermogen van KBB kan met ruim 127 miljoen gulden toenemen. Grootaandeelhouder Vendex International, in het bezit van 40 procent van de aandelen, heeft al te kennen gegeven van zijn claimrecht gebruik te maken. KBB wil de extra middelen gebruiken voor acquisities in het buitenland. Er bestaat in het bijzonder interesse voor overnemingen in Groot-Brittannië en de VS.

KBB heeft laten weten dat de winst per aandeel (exclusief buitengewone posten) “zeker gelijk” zal blijven. De winst in het boekjaar 1993/94 (tot en met januari) steeg van 87,2 tot 112,1 miljoen gulden. Per aandeel verbeterde het netto resultaat van 8,34 tot 10,73 gulden.