Boskalis bevreesd voor groei baggercapaciteit

AMSTERDAM, 22 APRIL. Koninklijke Boskalis Westminster, het grootste particuliere baggerbedrijf ter wereld, vreest voor uitbreiding van de mondiale baggercapaciteit. Hoewel de vraag naar baggerdiensten relatief groot is, is voldoende capaciteit aanwezig om de markt te kunnen bedienen.

Dit schrijft de Papendrechtse onderneming in haar verslag over 1993, dat zij vanmorgen in Amsterdam toelichtte. Boskalis boekte vorig jaar 40 procent winstgroei, tot 76,3 miljoen gulden. De omzet groeide van 937 miljoen tot 1,2 miljard gulden.

Het bestuur van Boskalis noemt 1993 voor de baggerindustrie in zijn totaliteit een positief jaar. De aanleg van het nieuwe vliegveld in Hongkong en herstel op de Westeuropese thuismarkten waren daaraan debet. Boskalis signaleert een snelle omslag in het politieke klimaat in Nederland ten gunste van investeringen in de infrastructuur in plaats van consumptieve uitgaven. Naast de Nederlandse overheid hebben ook andere belangrijke klanten, de overheden in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, “duidelijk de intentie budgetten ter beschikking te stellen voor het verbeteren van de infrastructuur.”

In het Verre Oosten, waar veel grote werken plaatshebben, ziet de onderneming ook ongunstige ontwikkelingen. In de concurrentie met regionale aannemers als Japanners, Chinezen en Koreanen en “lokale aanbiedingen van lage kwaliteit” heeft Boskalis last van het hoge Westeuropese prijspeil. “Daardoor dreigen markten als Singapore en Taiwan moeilijk toegankelijk te geraken.”

In samenhang met de scherpe concurrentie waarschuwt Boskalis voor “ongebreideld optimisme” dat ertoe kan leiden dat vooral Westeuropese baggerbedrijven via nieuwbouw hun produktiecapaciteit vergroten. De onderneming pleit in dat verband “met klem” voor terughoudendheid. Aanvulling of uitbreiding van vloten “dient bij voorkeur gezocht te worden in samenwerking.” Boskalis zegt zijn investeringen te beperken tot verbetering van de eigen baggervloot en innovatie van werkmethoden en technieken.