Balladur op tv voor een beter contact met jeugd

PARIJS, 22 APRIL. De Franse premier Edouard Balladur heeft gisteren gezegd het contact met de jongeren in Frankrijk te willen verbeteren. Hij deed dat tijdens een uitzending op de Franse televisie waarin hij 75 minuten lang werd ondervraagd door kiezers variërend in leeftijd van 20 tot 79 jaar.

De populariteit van Balladur is sinds de gedwongen terugtrekking van zijn voorstel het minimumjeugdloon te verlagen, aanmerkelijk gedaald. Het voorstel om jongeren in hun eerste baan slechts tachtig procent van het minimumloon te betalen in ruil voor 'training' stuitte vorige maand op massaal protest van jongeren en werknemersorganisaties, waarna het voorstel werd ingetrokken. Uit recente opinipeilingen blijkt dat Balladur nog slechts door 41 procent van de Franse bevolking wordt ondersteund. In december van vorig jaar was dat nog 65 procent.

Tijdens de uitzending kondigde Balladur aan dat alle jongeren in Frankrijk van 15 tot 25 jaar een vragenlijst toegezonden zullen krijgen, om zich uit te spreken over hun aspiraties en over wat er “fout is met de maatschappij”. Een onafhankelijk comité van jongeren, wetenschappers en werkgevers moet zich buigen over de resultaten van de enquête en hervormingen aan de regering voorstellen. Het contact met de jongeren moet zo verbeterd worden om in de toekomst “misverstanden” te voorkomen, aldus Balladur.Balladur zei het te betreuren dat de jongeren het jeugdwerkplan “verkeerd begrepen” hadden. De premier zei in de uitzending ook dat zijn regering ongeveer dertig miljoen gulden gaat uittrekken voor Aids-onderzoek. Datzelfde bedrag werd op 7 april bijeengebracht tijdens een gezamenlijke uitzending van alle Franse televisiestations onder het motto “met zijn allen tegen Aids”.

Behalve door jongeren werd de premier ondervraagd door een 76 jaar oude gepensioneerde die vroeg of Balladur zelf rond zou kunnen komen met een toelage van nog geen negen honderd gulden per maand. “Dat is inderdaad heel weinig” luidde daarop het antwoord van de premier die overigens zei dat het beter ging met Frankrijk maar dat men zich dat onvoldoende realiseerde. “We zijn een groot land, we hebben grote dingen gedaan in het verleden en we kunnen meer doen in de toekomst”, aldus Balladur. (Reuter)