Amsterdam Rubber ziet winst toenemen

De produktenhandel Rubber Cultuur Maatschappij Amsterdam zegt dat 1993 een zeer goed jaar is geweest. Blijkens voorlopige cijfers heeft de winst vorig jaar 2,8 miljoen gulden bedragen tegen 2,1 miljoen gulden over 1992. De winst vóór belasting steeg van 2,4 miljoen tot 3,8 miljoen gulden.

De handelsonderneming noemt de verbetering van het resultaat vóór belasting met meer dan de helft opmerkelijk, te meer omdat de Horneman Groep, die vorig jaar aan haar directie werd verkocht, niet meer tot het groepsresultaat heeft bijgedragen. Vooral de specerijendochter Catz International heeft profijt weten te trekken van sterke prijsstijgingen voor een aantal belangrijke produkten. Het in de rubberhandel actieve Wurfbain droeg eveneens bij tot de winst, hoewel de rubbermarkt en -handel nog steeds zeer nadelig worden beïnvloed door de economische inzinking in Europa. Aandeelhouders wordt een dividend van 0,125 gulden per aandeel voorgesteld.