ABN Amro verwacht geen claims om Daf

AMSTERDAM, 22 APRIL. ABN Amro maakt zich geen zorgen over mogelijke aansprakelijkheid in verband met manco's in een aandelenprospectus van de vorig jaar failliet verklaarde vrachtwagenfabrikant Daf. “Er heeft zich niemand bij ons gemeld met een schadeclaim”, zei bestuursvoorzitter mr. R. Hazelhoff van ABN Amro gisteren bij de presentatie van het jaarverslag.

De bank leidde in oktober 1991 een bankensyndicaat dat een aandelenuitgifte van 250 miljoen gulden voor het financieel verzwakte Daf garandeerde. In hun deze week verschenen onderzoeksrapport naar de oorzaken van het faillissement van Daf zeggen de curatoren dat dit prospectus “niet geheel volledig” was. Daarbij draait het om de vraag of Daf het doorbreken van een van de drie financieringsafspraken (ratio's) met zijn banken expliciet had moeten melden. Het bestuur van Daf was voorafgaand aan de publicatie van het prospectus al op de hoogte van het missen van de ratio in het derde kwartaal.

Hazelhoff kan zich “bijna niet voorstellen” dat het bestuur van Daf deze informatie opzettelijk heeft achtergehouden voor de banken en de beleggers. “Gezien de financiële situatie bij Daf op dat moment kan ik mij voorstellen dat zij niet direct aan hun bankier hebben gemeld dat zij door een ratio waren gezakt,” zo voegde hij daar op luchtige toon aan toe.

Volgens het curatorenrapport had ABN Amro Daf in september 1991 nog schriftelijk laten weten dat de banken zekerheden voor hun miljardenkredieten zouden eisen als de ratio's voor een tweede maal gemist werden. Nog geen drie maanden later meldde Daf aan ABN Amro officieel dat alle drie ratio's doorbroken waren. De banken begonnen direct met de voorbereidingen om de bezittingen van Daf in onderpand te nemen als zekerheid voor hun kredieten.

Het was Hazelhoffs laatste persconferentie als bestuursvoorzitter van ABN Amro. Hij gaat op 6 mei met pensioen. Zijn opvolger is mr. P.J.Kalff, net als Hazelhoff afkomstig van de “oude” ABN.