Aalsmeer wint kort geding geluidszone

DEN HAAG, 22 APRIL. De staat moet binnen een maand beginnen met het instellen van een geluidszone rond de luchthaven Schiphol.

Het gerechtshof in Den Haag heeft dit gisteren bepaald in een kort geding dat de gemeente Aalsmeer tegen de staat had aangespannen. De geluidszonering moet binnen een jaar zijn vastgesteld zodat Aalsmeer kan beginnen met de bouw van woningen. In oktober 1992 bepaalde de rechtbank al dat de staat binnen één maand met de zonering moest beginnen en deze uiterlijk in 1995 gereed zou moeten zijn. Zowel Aalsmeer als de staat gingen hiertegen in beroep. Volgens Aalsmeer leefde de staat de uitspraak onvoldoende na en wordt woningbouw in de gemeente door het gebrek aan een definitieve regeling onmogelijk gemaakt.