Zwitserland zet 10.000 Tamils het land uit in twee jaar

GENÈVE, 21 APRIL. Zwitserland gaat de komende twee jaar ruim 10.000 Tamils uit Sri Lanka terugsturen naar hun land. Dat heeft de federale regering in Bern bekendgemaakt. Het ministerie van justitie zegt dat de repatriëring van de Tamils “gelet op de ervaringen tot nu toe” in eenderde van de gevallen onder dwang zal moeten geschieden. “De overigen zullen vanzelf verdwijnen”, zei een woordvoerder.

De aankondiging heeft tot grote beroering geleid onder de Tamil-gemeenschap in Zwitserland, die gisteravond al enkele protestacties organiseerde. Vluchtelingenorganisaties en kerken hebben inmiddels protest aangetekend tegen het voornemen van de regering, omdat de politieke situatie in Sri Lanka daarvoor nog te onstabiel zou zijn. In januari bereikte Bern een akkoord met de regering in Colombo over de voorwaarden voor terugkeer van Tamils.

Het gaat in alle gevallen om afgewezen asielzoekers. Tamils die nog niet de status van vluchteling hebben verkregen, maar al wel langer dan vier jaar in Zwitserland verblijven, zullen voorlopig niet onder het massale uitzettingsprogramma vallen. In totaal verblijven er volgens officiële statistieken ruim 21.000 Tamils in het land.

Het Hoge Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR) zegt mee te werken aan het terugsturen van de afgewezen asielzoekers. “Wij zullen passief toezicht houden op hun verdere lot in Sri Lanka. Dat betekent dat ieder van de teruggestuurden zich altijd tot onze vertegenwoordigers ter plaatse kan wenden”, zo verklaarde vanmorgen een UNHCR-woordvoerder.

Ook de Zwitserse regering zegt dat de deuren van haar ambassade in Colombo te allen tijde openstaan, mochten de teruggestuurde asielzoekers alsnog het slachtoffer worden van politieke vervolging of andere schendingen van de mensenrechten.

Het VN-comité tegen martelingen heeft gisteren Zwitserland onder de loep genomen teneinde berichten over mishandeling en marteling door de politie te verifiëren. De tien onafhankelijke leden van het comité vuurden een regen van vragen af op de delegatie van de Zwitserse regering, die op grond van verdragsverplichtingen periodiek verslag moet uitbrengen over de wijze waarop Bern het internationale verdrag tegen martelingen naleeft.

Veel vragen konden niet mondeling worden beantwoord, waarbij de delegatie uit de hoofdstad onder meer wees op het feit dat tal van bevoegdheden zijn gedelegeerd naar de kantons.

Een van de VN-experts uitte zijn verbazing over het feit dat de federale regering geen cijfers zei te kunnen aanbieden over het aantal klachten inzake vermeende politiemishandeling. “Het is onbegrijpelijk dat een land als Zwitserland daarover geen statistieken bijhoudt”, aldus Peter Burns.

Het comité uitte in een voorlopige conclusie zijn zorg over de wetgeving, met name met betrekking tot de rechten van arrestanten in voorlopige hechtenis. Vlak voor de behandeling van het Zwitserse rapport bracht de internationale organisatie voor de rechten van de mens Amnesty International een verslag naar buiten waarin de situatie in vier kantons werd geanalyseerd. Daarin wordt vastgesteld dat er “substantiële reden voor bezorgdheid” is over het optreden van de Zwitserse politie gezien het aantal rapporten dat de organisatie de afgelopen tijd heeft binnengekregen. De politie zou zich schuldigmaken aan slaan, stompen en schoppen alsook het dichtknijpen van de keel van aangehouden personen. Ook zouden mensen gedwongen zijn zich geheel te ontkleden met als enige doel hen te vernederen.

Het rapport maakt melding van enkele concrete gevallen waarin de politie nodeloos geweld gebruikte. Zo werd de 36-jarige architect Michel Acquaroli in Genève tot stikkens toe vastgehouden door politiemannen, alleen omdat hij een kleine achterstand in betaling van de sociale verzekering had. Toen hij de zaak onmiddellijk telefonisch wilde regelen en daartoe naar een andere kamer wilde lopen, werd hij op de grond gegooid en vervolgens zodanig vastgegrepen door de politie dat hij, volgens het getuigenis van een aanwezige vriendin, bijna stikte, aldus het rapport van Amnesty International. Vooral in het Franstalige kanton Genève heeft de kwestie van de vermeende politiemishandeling veel stof doen opwaaien.

    • Hans de Vrey