Winst Vredestein daalt met 58 pct

Vredestein (banden en andere rubberprodukten) heeft over 1993 een winst geboekt van 5,2 miljoen gulden (73 cent per aandeel) tegen 12,5 miljoen gulden winst (1,77 gulden per aandeel) over het daaraan voorafgaande jaar.

De omzet verminderde van 481,6 tot 463,3 miljoen gulden. De kasstroom (winst plus afschrijvingen) zakte van 51,8 miljoen tot 42,4 miljoen gulden, per aandeel van 7,35 tot 5,94 gulden.

Voorgesteld wordt een onveranderd dividend van 70 cent per (certificaat van) aandeel, naar keuze in contanten dan wel geheel of gedeeltelijk in aandelen.

Vredestein verwacht voor het eerste halfjaar van 1994 een licht negatief resultaat en voor het hele jaar een ongeveer even groot resultaat als in 1993. Dit komt mede door een stijgende verkoop van winterbanden in de tweede jaarhelft, waarin het resultaat doorgaans veel hoger is dan in de eerste zes maanden.