Werkloosheid ongekend snel boven 500.000

DEN HAAG, 21 APRIL. De werkloosheid loopt steeds sneller op. Maandelijks komen er nu 18.000 werklozen bij. In dit tempo is de werkloosheid sinds de oorlog niet eerder toegenomen.

Dit blijkt uit de jongste werkloosheidscijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In het afgelopen kwartaal telde het CBS gemiddeld 520.000 werklozen. Het is voor het eerst sinds begin 1986 dat de werkloosheid is opgelopen tot boven het half miljoen.

In een eerste reactie op de cijfers spreekt minister De Vries (sociale zaken) van “een onrustbarende groei”. “Strikt genomen zitten we nu op een stijging van meer dan 200.000 per jaar. Kennelijk is het zo, dat er al wel enig perspectief is op economisch herstel, maar dat het proces van uitstoot van arbeid nog volop doorgaat en dat het einde daarvan ook nog niet in zicht is”, aldus de minister desgevraagd.

De nieuwe werkloosheidscijfers onderstrepen volgens De Vries het belang van lastenverlichting voor bedrijven en flexibilisering van de arbeidsmarkt. “Daarnaast doen werkgevers en werknemers er in het lopende CAO-overleg goed aan niet alleen voor dit jaar, maar ook voor 1995 uiterste matiging te betrachten”, aldus de bewindsman.

Begin 1980 waren er ongeveer 200.000 geregistreerde werklozen. Daarna steeg de werkloosheid een aantal jaren scherp, tot 633.000 in het eerste kwartaal van 1984. In de jaren daarna daalde de werkloosheid tot 329.000 in het eerste kwartaal van 1992. Sindsdien is de werkloosheid in een steeds sneller tempo opgelopen. De afgelopen twaalf maanden is de werkloosheid met 129.000 mensen toegenomen. Medio vorig jaar kwamen er maandelijks 8.000 werklozen bij, eind vorig jaar 12.000 per maand en nu dus 18.000 per maand.

Geregistreerde werklozen zijn mensen die geen werk hebben, staan ingeschreven bij de arbeidsbureaus, werk willen van twaalf uur of meer in de week en direct beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. In het noorden, oosten en zuiden van het land was het aantal werklozen in het eerste kwartaal van dit jaar ongeveer even hoog als in het eerste kwartaal van 1988. In Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Zeeland zijn echter beduidend meer werklozen dan in begin 1988. Afgezet tegen de beroepsbevolking bedraagt de werkloosheid in de drie noordelijke provincies 11 procent. Elders in het land is 8 procent werkloos. Bijna een kwart van de werklozen woont in de vier grote gemeenten. Daar is nu 15 procent van de beroepsbevolking zonder werk.