VS: N-Korea kan 4 'bommen' produceren

SEOUL, 21 APRIL. De Amerikaanse minister van defensie, William Perry, denkt dat Noord-Korea binnen enkele weken genoeg plutonium heeft geproduceerd voor het maken van vier tot vijf atoombommen.

De Amerikaanse bewindsman zei dit vandaag op een persconferentie in de Zuidkoreaanse hoofdstad Seoul, waar hij de veiligheidssituatie op het Koreaanse schiereiland besprak met de regering van president Kim Young Sam.

“Binnen enkele weken zal Noord-Korea brandstof moeten verwijderen uit zijn 25 megawatt reactor. Deze brandstof voorziet in voldoende plutonium om vier tot vijf kernbommen te maken”, zei Perry. “We schatten dat ze de kennis en de mogelijkheden hebben om van dat plutonium bommen te maken.”

Maar Perry voegde eraan toe dat er op dit moment geen gevaar bestaat op een militaire confrontatie met Noord-Korea. Washington blijft proberen langs diplomatieke weg Noord-Korea af te houden van het ontwikkelen van kernwapens, zo liet Perry weten.

Noord-Korea ontkent stelselmatig bezig te zijn met het uitvoeren van een kernwapenprogramma. De Noordkoreaanse president, Kim Il Sung, verzekerde de buitenwacht het afgelopen weekeinde nog eens dat zijn land geen kernwapens heeft en ook niet van plan is deze te maken. Noord-Korea zou alleen bezig zijn met de ontwikkeling van (vreedzame) kernenergie.

Vorige maand stond Pyongyang na een onderbreking van een jaar weer inspectieteams van het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) toe. Maar de IAEA, die toeziet op de naleving van het ook door Noord-Korea ondertekende Non-Proliferatie Verdrag (NPV), kreeg niet alle verdachte installaties te zien. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties vroeg Noord-Korea daarna om nieuwe inspecties toe te staan, maar de raad ging, op instigatie van China - Noord-Korea's laatste grote bondgenoot, niet zover Pyongyang hiertoe in een resolutie te dwingen of het land sancties op te leggen.

Het Noordkoreaanse regime gaf gisteren een verklaring uit waarin werd gesteld dat nieuwe inspecties door de IAEA niet binnen afzienbare tijd mogelijk zijn. De VS vormen een nucleaire bedreiging voor Noord-Korea en niet omgekeerd, zo valt in de verklaring te lezen. Noord-Korea zegt dat de uit het NPV voorvloeiende inspectieplicht niet meer van toepassing is omdat het land heeft aangekondigd het NPV te zullen opzeggen. (Die opzegging heeft overigens nog steeds niet formeel plaatsgehad.)

Zuid-Korea en de Verenigde Staten overwegen intussen de jaarlijkse gezamenlijke militaire oefening die dit voorjaar zou worden gehouden, in het najaar alsnog te laten doorgaan. De oefening, onder de naam Team Spirit, was in februari opgeschort, als een tegemoetkoming aan Noord-Korea nadat de inspectieteams van de IAEA weer waren toegelaten. Aangezien de inspectie slechts ten dele kon worden uitgevoerd gebruiken Washington en Seoul Team Spirit als middel om druk uit te oefenen op Pyongyang. (AP, Reuter)