Vlaamse premier voert druk op Nederland rond waterverdrag op

BRUSSEL, 21 APRIL. De Vlaamse premier Luc van den Brande heeft Nederland gewaarschuwd het uitdiepen van de Westerschelde niet afhankelijk te maken van de bereidheid van Vlaanderen het traject van de hoge-snelheidstrein langs de E-19 te laten lopen. Indien Den Haag die koppeling toch legt, zal er ook geen schoon water naar Nederland stromen via Schelde en Maas.

Van den Brande zei dit gisteren in het Vlaamse parlement in Brussel. In antwoord op de vraag wat er gebeurt als Nederland blijft hameren op de aanleg van de HSL via de E-19 en België onder druk zet door te dreigen niet in te stemmen met uitdieping van de Schelde, zei de Vlaamse minister-president: “Dan moet de Nederlandse regering haar landgenoten uitleggen dat de verbetering van de kwaliteit van het Schelde- en Maaswater evenmin kan geschieden”.

Aanstaande dinsdag heeft in het Franse Charlesville-Mézière de ondertekening plaats van een verdrag over het schoonmaken van Schelde en Maas. Overeenstemming hierover werd na een jarenlang slepende discussie begin maart op ambtelijk niveau bereikt. Het verdrag moet worden ondertekend door Frankrijk, Luxemburg, Duitsland, Nederland, Vlaanderen, Wallonië en Brussel. In maart werd bovendien overeengekomen dat de Westerschelde ten gunste van de haven van Antwerpen zal worden uitgediept. Dit verdrag kan echter nog niet worden ondertekend, omdat Nederland en België nog onderhandelen over de verdeling van de kosten.

Het ministerie van verkeer en waterstaat liet vanmorgen weten dat “de onderhandelingen over de verdeling van de kosten goed verlopen”. Bij het ministerie is officieel niets bekend over een mogelijke weigering van Vlaanderen om het verdrag over Maas en Schelde te ondertekenen. “Vooralsnog gaan wij ervan uit dat de ondertekening gewoon doorgaat”, aldus een woordvoerder. Ook heeft premier Lubbers nog geen uitnodiging voor een gesprek met Van den Brande ontvangen, zo laat de Rijksvoorlichtingsdienst weten. Van den Brande zei gisteren duidelijkheid van Lubbers te willen.

Het conflict tussen Nederland en Vlaanderen over het toekomstige traject van de hoge-snelheidstrein vanaf Antwerpen heeft al geleid tot onderhandelingen over een financiële bijdrage van Nederland aan de aanleg van de spoorlijn op Vlaams grondgebied. Vlaanderen wil de HSL via het Antwerpse havengebied pal naar het noorden laten lopen. Aanleg via de snelweg E-19 is veel duurder, aldus de Vlamingen.