Toerisme

Marcel Ham en Kees Waagmeester bepleiten op de opiniepagina van 14 april een krachtig terugdringen van het toeristisch verkeer.

Hoe kun je het verzinnen! Met name in Nederland wordt door de recreatiebranche zeer veel gedaan aan allerlei milieuvoorzieningen, zowel op het land als op het water. Dat zijn investeringen die in de tienduizenden, zo niet honderdduizenden guldens lopen. Het blijft zeker niet beperkt tot het aanmoedigen van goed gedrag. De directeur van het Platform voor Duurzame Ontwikkeling leeft kennelijk in andere sferen. De vakantie in eigen land moet aantrekkelijker gemaakt worden. Prima idee, goed voor het milieu. Maar maak dat dan ook mogelijk en sluit de natuurgebieden niet af voor de recreant. Zoals een stuk van de Oosterschelde waar enkele exemplaren van ons nationale troeteldier de zeehond zwemmen. Of daar waar sportvissers voor de kust van Schouwen een dagje willen recreëren, maar dat niet mogen omdat de vogels daar voedsel zoeken. En zo kan ik nog wel even doorgaan.