STELLINGEN

Taalverloedering als argument is niets meer dan een conservatieve ontkenning van het feit dat een levende taal inderdaad leeft.

E. Groenenboom-Draai, Rijksuniversiteit Leiden

Uitbreiding van celruimte heeft in haar verschillende fasen zeker positieve effecten: het houdt een groot aantal werklozen van de straat en vergroot de veiligheidsgevoelens. Vermindering van criminaliteit hoort echter in dit rijtje niet thuis.

G. Kannegieter, Rijksuniversiteit Groningen

Het is voor de patiënt een geluk, dat het verpleegkundig hart over het algemeen beter klopt dan de vochtbalansen.

C. van den Bos, Erasmus Universiteit Rotterdam

Wanneer er wettelijk paal en perk wordt gesteld aan geweld op tv in verband met de effecten op jeugdigen, dient er tevens een kwaliteitsnorm te komen voor talkshows en quizzen, ten einde het debiliserend effect op de bevolking als geheel te beperken.

G.P.M. Pot, Rijksuniversiteit Leiden