Smit Internationale uit de rode cijfers

Het sleep- en bergingsbedrijf Smit Internationale is vorig jaar uit de rode cijfers gekomen.

Voor 1994 verwacht Smit een duidelijke verdere resultatenstijging. Na 3,9 miljoen verlies over 1992 is vorig jaar een winst van 1,4 miljoen gulden geboekt. Daarin liggen buitengewone lasten van 5 miljoen en extra pensioenlasten van 6 miljoen opgesloten. Het dividend wordt wederom gepasseerd.

De omzet steeg van 411,8 miljoen tot 451 miljoen gulden. Na aftrek van kosten en afschrijvingen resteert een bedrijfsresultaat van 22 miljoen vergeleken met 24,6 miljoen over 1992. De havensector stond onder druk van de voortgaande ongunstige ontwikkelingen in de havensleepactiviteiten in de regio Rotterdam. Smit wil daar verder bezuinigen. Gisteren is daarover met de vakbonden overeenstemming over bereikt.