Rwanda

De conclusie van J.L. Heldring (NRC Handelsblad, 15 april) dat het iets hogere niveau van materieel welzijn in Rwanda voldoende zou zijn om tot grotere verdraagzaamheid te komen, deel ik niet.

Het gemiddelde inkomen per inwoner daar, gemeten op basis van koopkrachtpariteiten, beliep in 1991 1400 gulden per jaar (Nederland 36.000 gulden). Dat is op negen na het laagste inkomen ter wereld. Alleen al op grond van deze informatie kan men vaststellen dat de situatie in Rwanda anno 1994 niet veel zal verschillen met die in Europa toen Marx zijn communistisch manifest publiceerde. Uit wereldwijd geluksonderzoek van het Amerikaanse bureau Gallup komt naar voren dat bij een dergelijk welvaartsniveau een satisfactie met het leven geldt die de helft bedraagt van wat als acceptabel kan worden beschouwd.

    • Drs. M.W.J. van den Brink