Resolutie in V-raad over bestand en nieuwe sancties tegen Serviërs

NEW YORK, 21 APRIL. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties is van plan morgen een ontwerpresolutie over Bosnië in stemming te brengen die een staakt-het-vuren eist, terugtrekking van de Servische belegeraars uit Gorazde alsmede verscherping van de economische sancties tegen Servië. Afhankelijk van besluiten in Washington en bij de NAVO kunnen daar nog bepalingen aan worden toegevoegd.

Secretaris-generaal Boutros-Ghali verzocht de NAVO maandag in te stemmen met luchtaanvallen op Servische doelen als de Serviërs de bevolking van de 'veilige gebieden' aanvallen. De NAVO zou de opdracht in dienst van de VN uitvoeren na een verzoek van de secretaris-generaal.

De NAVO is volgens diplomaten bij de VN waarschijnlijk bereid meer te doen dan de secretaris-generaal heeft gevraagd. Zo zou het idee zijn gelanceerd om ook Gorazde te voorzien van een wapenvrije twintig-kilometerzone, net zoals Sarajevo die op dit moment kent. “Als de NAVO verder wil gaan dan de secretaris-generaal heeft gevraagd, zal toch hier worden bekeken wat het beste kan worden gedaan”, aldus VN-woordvoerder Joe Sills.

De Veiligheidsraad kwam gistermiddag bijeen om over de kwestie-Bosnië te praten. Officieel circuleren er sinds afgelopen weekend twee ontwerpresoluties binnen de Veiligheidsraad. Daarover zou worden overlegd “om ze tot één resolutie samen te smelten”, aldus Sills. De ene resolutie, opgesteld door Nigeria namens de niet-gebonden landen, vraagt in essentie om opheffing van het wapenembargo voor Bosnië. Van de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad zijn alleen de Verenigde Staten daarvan voorstander. Westerse diplomaten zeggen dat de Nigeriaanse resolutie al van tafel is.

De andere ontwerptekst, die door Frankrijk is opgesteld, vraagt om een staakt-het-vuren en draait de Serviërs de duimschroeven aan. Streven is daarbij ook om de omvang van de UNPROFOR-troepen uit te breiden maar tegelijkertijd intensievere onderhandelingen te voeren om tot een oplossing te komen.

Insiders zeggen dat in het op rij zetten van de mogelijke oplossingen veel afhangt van het beleid dat de Amerikanen nu willen ontwikkelen. “Ze zijn hun gehele buitenlandse beleid aan het doorlichten en daar hoort dit ook bij”, aldus een Westerse waarnemer. “De Amerikaanse VN-ambassadeur, Madeleine Albright, vliegt tegenwoordig drie keer per week heen en weer naar Washington voor overleg.”