Rechtszaak is volgens Janmaat 'heksenjacht'

DEN HAAG, 21 APRIL. De rechtszaak tegen het Tweede-Kamerlid H. Janmaat en de Centrumdemocraten is een “politieke heksenjacht”. Janmaat en zijn advocaatmr. L. van Heijningen zagen gisteren in het Haagse Paleis van Justitie “volstrekt niet” wat het openbaar ministerie nu precies beledigend had gevonden aan de uitspraken van hem en zijn partijgenoot en partner W. Schuurman in de zendtijd voor politieke partijen. “Het was zeer scherpe kritiek op het regeringsbeleid, uitstekende politieke meningen”, vond Janmaat.

Officier van justitie mr. A. Welschen eiste tegen Janmaat een geldboete van 8.000 gulden en rectificatie op radio en televisie van een aantal uitspraken die volgens het OM discriminerend of beledigend waren geweest. Het ging om uitlatingen in CD-uitzendingen tussen 1989 en 1991, waarin Janmaat volgens Welschen onder meer verbanden suggereerde tussen de komst van minderheden en criminaliteit, inheemse ziekten en de groeiende werkloosheid in Nederland.

Het was niet de bedoeling van het OM de politieke opvattingen veroordeeld te krijgen, aldus de officier van justitie in zijn requisitoir, maar om “de manier waarop de ideeën zijn geuit”. Dat de rechtszitting bijna vijf jaar na de gewraakte uitspraken plaatshad houdt volgens Welschen verband met twee zaken. Op de eerste plaats is discriminatie op grond van nationaliteit niet strafbaar en discriminatie op grond van ras of godsdienst wel. Op de tweede plaats zijn de uitlatingen “suggestief, versluierend. Conclusies worden net niet getrokken”. Alleen uit de context blijkt het doel van de CD: geen buitenlanders in Nederland, aldus Welschen.

In november vorig jaar werd de dagvaarding tegen Janmaat nietig verklaard door de rechtbank omdat de aanklacht 'te vaag' was. Welschen had de integrale teksten van een groot aantal uitzendingen in een bijlage bij de dagvaarding gevoegd. De rechtbankpresident oordeelde toen dat niet duidelijk was over welke uitspraken het OM nu precies gevallen was. Nu had Welschen veertien kortere passages uitgelicht. Hij vroeg de rechtbank Janmaat en de CD te veroordelen wegens aanzet tot haat, en discriminatie van mensen wegens hun ras, huidskleur of etnische afstamming.

Tijdens het voorlezen van de uitspraken door de rechtbankpresident zei Janmaat zich nog steeds te kunnen vinden in de meningen die hij destijds had gegeven. Volgens hem was de CD “zijn tijd ver vooruit”, getuige de uitspraken die andere politici tegenwoordig doen over minderheden en asielzoekers. “Wat gisteren als racistisch werd beschouwd, wordt vandaag de dag als normaal beoordeeld”, zei Janmaats raadsman Van Heijningen. “De enigen die hier worden gediscrimineerd zijn de Centrumdemocraten.” Uitspraak op 4 mei.