Nedlloyd lijdt fors verlies

AMSTERDAM, 21 APRIL. Het Rotterdamse transportconcern Nedlloyd heeft over 1993 een verlies geleden van 112 miljoen gulden, bijna een verdubbeling van het verlies dat het concern in 1992 leed. Het verlies werd voor een groot deel veroorzaakt door eenmalige lasten in verband met de reorganisatie die het concern doorvoert.

Het bedrijfsresultaat van Nedlloyd daalde licht maar bleef positief op 57 miljoen gulden. De omzet bleef nagenoeg gelijk op 6,6 miljard gulden. Nedlloyd is optimistisch over het lopende boekjaar. Bestuursvoorzitter L. Berndsen zei vanmorgen bij de presentatie van de cijfers dat Nedlloyd rekent op een positief netto resultaat voor 1994. Op de beurs steeg de koers van Nedlloyd vanmorgen 1,10 gulden naar 75,50 gulden.

Het optimisme van Nedlloyd stoelt op de resultaten die in de tweede helft van vorig jaar zijn geboekt. Die periode leverde een winst op van 66 miljoen gulden. Daartegenover stonden een verlies van 116 miljoen gulden in het eerste halfjaar van 1993 en een negatief saldo van 62 miljoen gulden uit eenmalige baten en lasten. Het winstherstel van Nedlloyd komt voor het grootste deel voort uit de zeescheepvaart. Na een slechte eerste helft van het jaar, waarin een negatief bedrijfsresultaat werd behaald van 61,9 miljoen gulden, kwam in de tweede helft van 1993 een duidelijke ommekeer. Betere bezettingsgraden en kostenbesparingen krikten het bedrijfsresultaat op tot 101,3 miljoen gulden. Het bedrijfsresultaat van de zeescheepvaart over geheel 1993 kwam uit op 39,4 miljoen gulden.

Bij de andere kernactiviteit van Nedlloyd, Europees transport en distributie, zakte het bedrijfsresultaat terug naar 3,8 miljoen gulden. Het bedrijfsresultaat van de sector diverse activiteiten, waaronder dochter Nedrill, kwam uit op 21,9 miljoen gulden tegenover 44,1 miljoen in 1992.