Kwart van fruittelers in financiële problemen

ROTTERDAM, 21 APRIL. Een kwart van de rond 3.000 fruittelers in Nederland verkeert in ernstige financiële moeilijkheden. Tientallen ondernemers hebben de afgelopen maanden hun bedrijf al moeten beëindigen.

De fruittelers maken voor het tweede achtereenvolgende jaar verliezen van vaak honderdduizenden guldens. Uit een rapport van het Landbouw Economisch Instituut (LEI) blijkt dat de rentabiliteit van de gemiddelde fruitteler het afgelopen seizoen sterk negatief was. Tegenover elke honderd guldens aan kosten stond een opbrengst van zestig gulden.

De Nederlandse Fruittelers Organisatie verwacht dat dit seizoen niet veel beter zal zijn. Vooral de sector hardfruit (appels en peren) maakt slechte tijden door. Vorig jaar bracht een kilo appelen aan de veiling gemiddeld 47 cent op. Die prijs ligt nu hooguit enkele centen hoger.

Oorzaak van die slechte prijzen is het overvloedige aanbod op de Europese markt. Daarnaast hebben de fruittelers harde klappen gehad als gevolg van de vorstschade van twee jaar geleden. De appeloogst binnen de Europese Unie bedroeg in 1992 10,9 miljoen ton, in '93 8,7 miljoen. Met dergelijke produkties overtreft het aanbod ruimschoots de vraag, zo stelt de organisatie. De Nederlandse fruittelers hebben inmiddels een actieplan ontwikkeld dat voorziet in een verlaging van de kostprijs en verbetering van de kwaliteit. Om die kostprijs te drukken zou vooral de overheid moeten werken aan een regeling waardoor seizoenarbeid gemakkelijker en goedkoper wordt. Voor de verbetering van het produkt moeten telers en handelaren gaan samenwerken, zodat nauwer kan worden aangesloten bij de vraag van de consument. Verder zou er een uniforme kwaliteitscontrole moeten komen in 'alle schakels van de keten'.

De Nederlandse Fruittelers Organisatie maakt zich sterk voor een goede rooiregeling voor appelen. Door het rooien van boomgaarden te stimuleren kan het aanbod worden verminderd, waardoor de prijzen zullen stijgen. “Een goede rooiregeling vergroot het perspectief op het herstel van de prijsvorming”, aldus de organisatie. De uitgaven van de Europese Unie aan het uit de markt nemen van appelen zijn op het ogenblik hoger dan de kosten van een goede rooiregeling, die een veel structureler oplossing biedt, stelt de NFO.