IMF stemt in met lening aan Rusland

MOSKOU, 21 APRIL. Het Internationale Monetaire Fonds heeft gisteravond definitief ingestemd met het verstrekken van een lening van 1,5 miljard dollar aan Rusland.

De lening komt na maanden van onderhandelingen en wordt gezien als blijk van vertrouwen in de Russische economie. Ze moet de weg vrijmaken voor andere leningen.

Vorige maand had de directeur van het IMF, Michel Camdessus, tijdens een bezoek in Moskou al met premier Tsjernomyrdin overeenstemming bereikt over de lening. Het IMF twijfelde nog wel aan de degelijkheid van de Russische begroting voor dit jaar en vroeg om maatregelen om de overheidsinkomsten te verhogen. Tsjernomyrdin beloofde zulke maatregelen vóór 15 april te nemen.

Het is niet duidelijk welke maatregelen dat nu zijn geworden. De benzineaccijns is verhoogd en importtarieven op voedingswaren zijn herzien. Maar de ontwerp-begroting die de basis vormt voor het vertrouwen van het IMF in Rusland is sinds Camdessus' verblijf in Moskou inmiddels twee keer door het parlement met wijzigingsvoorstellen naar de regering teruggestuurd. De fractie van de onafhankelijke econoom Grigori Javlinski heeft vorige week voorgesteld de begroting maar helemaal te verwerpen omdat de tekst de economische situatie alleen maar zou verslechteren.

In een schriftelijke verklaring maakte het IMF gisteren in Washington bekend dat de lening een regeringsprogramma ondersteunt dat de inflatie wil terugbrengen door een strenge begroting en hoge rentestanden. “Terwijl de Russische autoriteiten uiteindelijk het succes van hun hervormingspogingen zullen bepalen, zal de internationale gemeenschap een sleutelrol vervullen door financiële steun te verlenen, inclusief verlichting van de schuldenlast”, aldus de verklaring.

Oud-minister van financiën en huidig parlementslid Boris Fjodorov heeft het IMF vorige maand nog scherp bekritiseerd voor de versoepelde opstelling tegenover Rusland. Volgens hem houden leningen als de nu verstrekte een regering die niet werkelijk de economie wil hervormen. Eerder dit jaar is het IMF juist verweten 'te streng' tegenover Rusland te zijn. De terughoudendheid bij het verstrekken van financiële hulp zou volgens critici, onder wie de Amerikaanse vice-president Gore, zelfs mede oorzaak zijn geweest van het verlies van de hervormingsgezinde partijen bij de parlementsverkiezingen in december.

Konstantin Kagalovsky, de Russische vertegenwoordiger bij het IMF, verwelkomde de lening gisteravond. Hij sprak de hoop uit dat Moskou binnenkort onderhandelingen kan beginnen over een volgende lening van 4 miljard dollar.