IMF: Nederland loopt met groei achteraan

WASHINGTON, 21 APRIL. De economische groei in Nederland dreigt dit jaar een van de laagste van alle industrielanden te worden. Dit blijkt uit cijfers in de World Economic Outlook, de halfjaarlijkse studie van het Internationale Monetaire Fonds (IMF) naar de economische toestand in de wereld.

Volgens het IMF zal de Nederlandse economie dit jaar slechts met 0,8 procent groeien. In West-Europa doet alleen Griekenland het slechter, terwijl het IMF ook voor Japan in 1994 een iets geringer groeipercentage voorspelt.

Alle overige industrielanden zullen dit jaar naar verwachting betere prestaties leveren.

Het IMF gaat niet verder op de Nederlandse economie in. Wel wordt Nederland in de World Economic Outlook nog een keer in negatieve zin aangehaald in een voetnoot. Daarin worden de “buitengewoon royale voorzieningen” van de arbeidsongeschiktheid genoemd, waarvan één op de zeven personen in de werkzame leeftijdsgroep gebruik maken.

In het rapport wordt verder onderstreept dat de economische kosten van de langdurige werkloosheid in Nederland en andere Westeuropese landen buitensporig hoog zijn. Volgens een studie van het Internationale Monetaire Fonds komt ieder procentpunt structurele werkloosheid overeen met een procent niet gerealiseerde welvaart. “In Europa bedraagt de prijs voor een structurele werkloosheid van negen in plaats van zes procent een verlies van ongeveer drie procent bruto nationaal produkt per jaar”, aldus de World Economic Outlook.

“De hoge werkloosheid in Europa heeft de welvaartsgroei belemmerd. Daarom is de werking van de arbeidsmarkt een belangrijk onderwerp”, zei IMF-econoom Michael Mussa gisteren in een toelichting. Hij zei dat Europa de komende jaren verstandiger moet gebruiken dan de jaren tachtig, toen aanpassingen in de arbeidsmarkt uitbleven.

    • Roel Janssen