'Hoge politiefunctionarissen krijgen te veel geld'

ROTTERDAM, 21 APRIL. In de sluimerende strijd om de macht over de politie hebben de burgemeesters afgelopen zaterdag de politiechefs opnieuw een tikje op de vingers gegeven. Deze keer gaat het om de inkomens van de hoogste politiebazen, die zullen worden aangepakt nadat de burgemeesters uit een onderzoek hebben opgemaakt dat vele leidinggevende politiefunctionarissen maandelijks meer geld ontvangen dan de bedoeling is.

Aanleiding voor dat onderzoek was de wijze waarop de inmiddels afgetreden Apeldoornse korpschef J. Bakker van de regiopolitie Noord- en Oost-Gelderland in maart in het nieuws kwam. Bakker bleek bijzondere toeslagen van duizenden guldens per maand te krijgen op grond van afspraken die hij met vorige korpsbeheerders had gemaakt. De dit jaar nieuw aangetreden korpsbeheerder, burgemeester mr H.J.E. Bruins Slot van Apeldoorn, trok aan de bel toen hij dat bemerkte - exit Bakker.

Niet bekend

Het korpsbeheerdersberaad heeft afgelopen zaterdag besloten in principe een eind aan deze bijzondere regelingen te maken. Daarbij is overeengekomen dat toeslagen van vaste bedragen worden vervangen door betaling op basis van declaraties voor reëel gemaakte kosten. In meer dan de helft van de gevallen is evenwel een 'afbouwregeling' gemaakt om een dramatische terugval in inkomen te voorkomen, aldus onderzoeker J.M. Lanser van het korpsbeheerdersberaad. Dit veronderstelt dat vele korpschefs ver boven hun stand worden betaald. Lanser weerspreekt dit niet maar benadrukt dat het in alle gevallen gaat om toeslagen waarmee burgemeesters hebben ingestemd.

Vier burgemeesters - Ouwerkerk (Groningen), Gruyters (Lelystad), Peper (Rotterdam) en genoemde Bruins Slot - gaan nu een nieuwe uniforme regeling ontwerpen die moet voorkomen dat er in de toekomst opnieuw exceptionele betalingen als in het geval van Bakker kunnen ontstaan. Zo'n regeling heeft overigens slechts beperkte waarde, stellen de politievakbonden, omdat het iedere korpsbeheerder nog steeds vrij staat bijzondere betalingen voor bepaalde korpschefs te reserveren.

Het gaat, zegt een van de betrokken korpsbeheerders, eigenlijk vooral om symboliek. “We laten weer eens zien wie de baas is over de politie. Dat is nu eenmaal hard nodig in deze tijd. En gelukkig raken steeds meer politiechefs ervan doordrongen dat we ook werkelijk de baas zijn.”