Foto

Foto: DEN HAAG - De overheid mag in het beleid de voorkeur voor bepaalde leefvormen, zoals het gezin, niet laten meespreken. Dat stelde minister Hirsch Ballin (justitie) gisteren op een PvdA-bijeenkomst in Den Haag, waar hij debatteerde met staatssecretaris Wallage (sociale zaken). Hirsch Ballin is tegenstander van maatregelen die het oude, traditionele gezin bevoordelen, maar is het ook niet eens met een fiscale maatregel zoals het afschaffen van de voetoverheveling, die is bedoeld om vrouwen te stimuleren meer te gaan werken.

“Laten we niet zorgen dat een gezin met twee inkomens fiscaal beter af is dan een gezin met één inkomen”, aldus Hirsch Ballin. Staatssecretaris Wallage meent daarentegen dat belastingmaatregelen een goed instrument zijn om achterstandssituaties tegen te gaan. “Ik zie de maatregelen juist in het licht van het wegnemen van belemmeringen voor de participatie aan de samenleving door iedereen.” Wallage wijst erop dat ondanks de toename van het aantal deeltijdbanen het aantal werkende vrouwen nog niet voldoende is gestegen.

Hirsch Ballin vindt dat de PvdA, die gisteren de studie 'Moderne gezinnen of het afscheid van de standaardlevensloop' publiceerde , te weinig oog heeft voor de keerzijde van deelname aan het arbeidsproces door iedereen. Met name kinderen dreigen van deze vorm van individualisering de dupe te worden, aldus de minister, hiermee doelend op de kinderopvang. Hirsch Ballin: “De opvang van kinderen in crèches verloopt soms prima, maar we mogen de professionalisering van de opvoeding niet gelijkwaardig stellen aan de opvoeding door de ouders.”

Hirsch Ballin toonde zich verontrust over de constatering in de PvdA-studie dat moderne relaties 'intensiever' zijn geworden. Hirsch Ballin: “Dan doen we de zorgfunctie van een gezin tekort. We moeten kinderen niet zien als wisselbeker in de relatie tussen de ouders. Kinderen mogen aandacht opeisen.” (Foto NRC Handelsblad/Vincent Mentzel)