Europese campagne tegen hondsdolheid

GENÈVE, 21 APRIL. Tien landen in West- en Centraal-Europa beginnen de komende weken aan een van de grootste campagnes tegen hondsdolheid.

Ten minste 4,5 miljoen stuks lokaas met anti-rabiesvaccin zullen per vliegtuig, helikopter of met de hand worden verspreid over een gebied van in totaal zo'n 300.000 vierkante kilometer. Doelwit van de actie is de vos, de voornaamste overbrenger van hondsdolheid. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), die de actie coördineert, kan de hondsdolheid in de betrokken landen (waaronder Frankrijk, Duitsland, Tsjechië en Slowakije) binnen twee tot drie jaar geheel worden uitgebannen. Daarvoor zal het echter wel nodig zijn dat de massale verspreiding van het vaccin minstens tweemaal per jaar plaatsheeft.

De WHO zegt dat de besmetting van mensen met rabies de afgelopen jaren sterk is afgenomen. Maar in sommige regio's, met name in de grensgebieden tussen landen, zou juist sprake zijn van een toename.