Delft Instruments nog net op winst

Delft Instruments (medische apparatuur en meetinstrumenten) is er vorig jaar ternauwernood in geslaagd uit de rode cijfers te blijven.

De winst kwam uit op 0,1 miljoen gulden tegen 3,6 miljoen gulden in 1992. Het bedrijfsresultaat daalde van 15,3 miljoen tot 11,9 miljoen gulden. Dank zij het positieve saldo van buitengewone baten en lasten (voornamelijk reorganisatiekosten) van 3,3 miljoen gulden slaagde de onderneming erin het verlies uit de gewone bedrijfsuitoefening van 3,2 miljoen om te buigen tot een winstje. De omzet bleef nagenoeg gelijk: 386 miljoen tegen 385 miljoen gulden in 1992. Vooral de resultaten in de medische sector waren teleurstellend. Bij dochter Dimeq (fysiotherapie-apparatuur) in Duitsland werden door het inzakken van de Duitse en Franse markt forse verliezen geleden.

Delft Instruments verwacht 1994 met winst af te sluiten, met name door verbetering van het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening.