Boze De Vries stuurt open brief

Op het ministerie van sociale zaken zitten ze op loopafstand van elkaar, maar het is verkiezingstijd, dus stuurt minister Bert de Vries een 'open brief' aan zijn staatssecretaris Jacques Wallage. De CDA-minister is “zwaar teleurgesteld” in zijn PvdA-staatssecretaris.

Wallage nam dinsdag tijdens een manifestatie van de vakcentrale FNV afstand van het kabinetsvoorstel het ontslagrecht te versoepelen. De CDA-top ziet in de opstelling van Wallage het bewijs dat de PvdA afstand neemt van het kabinetsbeleid en een “zwenking naar links” maakt, zoals premier Ruud Lubbers vorige week woensdag op op een CDA-partijbijeenkomst zei.

De Vries is bezorgd. “Bezorgd over hoe het verder zal gaan met ons beleid na 3 mei als zelfs mijn eigen Staatssecretaris nu al begint daar publiekelijk afstand van te nemen.” In de afgelopen kabinetsperiode heeft De Vries vaak een brug geslagen tussen CDA en PvdA. “Ik heb in de afgelopen jaren van dichtbij meegemaakt hoeveel moeite het telkens kost om de steun van de PvdA te krijgen voor maatregelen die nodig waren om de uitgaven voor de sociale zekerheid binnen de perken te houden en de arbeidsmarkt beter te laten functioneren”, memoreert De Vries “Ik heb daar vaak best wel waardering voor gehad omdat onze PvdA-collega's daarmee terecht blijk gaven van hun betrokkenheid bij de weinig benijdenswaardige positie waarin de zwakkeren in onze sameleving verkeren. Soms had ik zelfs het gevoel dat het CDA in dat opzicht iets te afstandelijk was geworden. Dat heeft me wel eens de bijnaam van de achtste PvdA-minister oplegeverd.”

Maar stank voor dank, want De Vries signaleert dat de PvdA “geleidelijk maar steeds zichtbaarder afstand gaat nemen van dat beleid”. En dat kan volgens de CDA-minister maar twee dingen betekenen: of er worden dingen gezegd die straksniet waargemaakt kunnen worden òf het roer gaat straks echt om.

    • Willebrord Nieuwenhuis
    • Kees van der Malen. Cees Banning