Boordcomputer waakt over alertheid van automobilist

Binnenkort vertelt de boordcomputer in de auto je niet alleen hoe je moet rijden, maar ook òf je nog kunt rijden. Ford heeft een systeem ontwikkeld om de waakzaamheid van de automobilist te controleren, dit in het belang van de verkeersveiligheid. De toenemende intensiteit van het verkeer stelt steeds zwaardere eisen aan de alertheid van de automobilist.

In nauwe samenwerking met de Universiteit van Aberdeen is een computersysteem ontwikkeld. Het maakt gebruik van een miniatuur tv-camera, die op de ogen van de automobilist is gericht en precies vaststelt wanneer deze met de ogen knippert. Bij vrijwilligers werd aangetoond, dat vermoeidheidsverschijnselen vaak al binnen een uur na de start van de rit een onveiligheidsfactor van betekenis worden. Men heeft computersimulatieprogramma's ontwikkeld, die de effecten van vermoeidheid in het menselijk brein precies nabootsen. Het onderzoek richt zich vooral op systemen die het intreden van gevaarlijke vermoeidheid aankondigen.

Vrijwilligers werden meer dan 24 uur wakker gehouden en vervolgens voor een testrit van 40 minuten in een rijsimulator gezet. In de eerste week bleef niemand die hele tijd wakker. Eén man viel al na vijf minuten in slaap, werd veertig minuten later spontaan wakker en ging weer aan het 'rijden'. Achteraf was hij er heilig van overtuigd de hele tijd wakker te zijn geweest.

In vervolgonderzoek wil men nader ingaan op de vraag hoe de menselijke hersenen instructies geven om de auto te bedienen en hoe een toenemende vermoeidheid die processen beïnvloedt.

Ingenieurs van Ford hebebn een prototype van een systeem ontwikkeld, dat de gegevens van de oogcamera's koppelt aan die van sensoren aan stuurwiel, rem en gaspedaal. Een computer vergelijkt deze gegevens permanent met van te voren vastgelegde 'normale' gedragspatronen. De ervaring zal leren wanneer een gevaarlijke staat van vermoeidheid is bereikt. De onderzoekers denken dat het uiteindelijk mogelijk zal zijn de oogcamera's af te schaffen en de staat van vermoeidheid volledig uit de bewegingen van stuur en pedalen af te leiden. Het is duidelijk, dat zo'n systeem niet alleen vermoeidheid, maar ook rijden onder invloed van alcohol, drugs of geneesmiddelen kan signaleren.

Het systeem zou akoestische of visuele prikkels kunnen geven om de bestuurder wakker te houden, maar bijvoorbeeld ook een 'intelligente cruise control', zoals eveneens door Ford ontwikkeld, opdracht kunnen geven om de afstand tot een voorligger te vergroten als vastgesteld wordt dat de waakzaamheid van de automobilist afneemt. (Persbericht Ford)