Baas in eigen huis; percentage eigenhuisbezit

Grafiek: In Ierland is vier op de vijf woningen eigendom van de bewoner. In Nederland is het percentage veel lager, slechts 47 procent van de huizen wordt bewoond door de eigenaar. Duitsland scoort nog lager, daar is slechts twee van de vijf woningen eigendom van de bewoner. Dit blijkt uit cijfers van de FIABCI, een internationale vereniging van makelaars.

Als oorzaak van het relatief geringe particuliere huizenbezit in Nederland noemt de Nederlandse Vereniging van Makelaars de grote invloed van de overheid na de Tweede Wereldoorlog in de huizenmarkt. De overheid voelde zich verantwoordelijk om de minder bedeelden goede huisvesting tegen een redelijk prijs te bieden. In de grote steden is het aandeel van huurwoningen nog een stuk hoger dan het landelijk gemiddelde. In Amsterdam valt slechts 11 procent van de woningen in de koopsector en in Rotterdam is dit 17 procent. Staatssecretaris Heerma van volkshuisvesting wil de rol van de overheid verminderen. In 1990 verscheen een rapport met daarin de doelstelling dat in het jaar 2000 ruim de helft van de woningen in bezit moet zijn van de bewoners.

    • Niek den Tex