Akkoord over slepers stuit op protest

ROTTERDAM, 21 APRIL. Smit Havensleepdiensten heeft de reorganisatieplannen waarbij 122 werknemers zouden worden ontslagen ingetrokken. Dit is het gevolg van een akkoord tussen de Smit-directie en de bonden na bemiddeling van professor A. van der Zwan. Het akkoord stuitte onmiddellijk op felle kritiek van Smits concurrent Kotug.

Van der Zwan was als bemiddelaar in het conflict aangezocht nadat boze slepers van Smit op 19 februari 14 uur de Nieuwe Waterweg en het Caland-kanaal hadden geblokkeerd waardoor de Rotterdamse haven voor zeeschepen volledig was afgesloten.

De inkt onder het in de nacht van dinsdag op woensdag gesloten akkoord was echter nauwelijks opgedroogd toen concurrent Kooren, die Smit in de Rotterdamse haven op leven en dood beconcurreert, scherp protesteerde tegen het voorgenomen akkoord bij Smit dat ondermeer voorziet in voorstellen voor regulerende maatregelen voor het aanbieden van sleepdiensten in de Rotterdamse haven. Daarbij gaan de gedachten uit naar een vergunningenstelsel, tariefvoorschriften, veiligheidsregels en een centraal bestelkantoor voor het aanvragen van sleepboothulp.

Voor concurrent Kotug, het sleepbedrijf van Adriaan Kooren, zijn dergelijke regels onbespreekbaar. “De sleepdiensten opereren momenteel tegen lage prijs op een uitstekend kwaliteits- en veiligheidsniveau”, beweert kooren die met zijn sleepbedrijf op ruime schaal gebruik maakt van slepers die in het verleden bij Smit wegens reorganisaties zijn ontslagen. “De nu voorgestelde maatregelen zijn alleen bedacht om Smit in de race te houden. De gemeente grijpt op deze manier volledig in het vrije marktsysteem in.”

De Rotterdamse havenwethouder René Smit moet erkennen dat de koppeling van de marktregulering aan het akkoord bij Smit op zijn minst nogal ongelukkig is als die twee zaken niets met elkaar te maken hebben. De zorg over de veiligheid in de haven, vooral door een schip te laten slepen door te weinig boten, is al veel langer een onderwerp van zorg, verklaart hij. Volgens Van der Zwan is het het beste als een vergunningenstelsel in de Rotterdamse haven een wettelijke basis krijgt.

Van der Zwan heeft twee maanden aan een oplossing gewerkt voor de problemen bij Smit. Afgesproken is dat maximaal 80 van de huidige 455 werknemers van Smit Havensleepdiensten in een gemeenschappelijke arbeidspool komen die beheerd wordt door het uitzendburau Start. Smit zal voortaan bij het huren of aannemen van personeel uitsluitend gebruik maken van deze dienst. Hierdoor kunnen gedwongen ontslagen bij Smit worden vermeden.