Actief en positief met milieu

Li en Suzanne (“ik houd van house-muziek”) en de broers Tom en Taeke vormen samen een vriendenclubje. Op een dag vinden ze dode vissen die er vreemd uitzien: ze hebben grote rode zweren en lijken wel kromgetrokken! Dat ziet er verdacht uit. Toevallig ligt op dat moment de Sirius van Greenpeace in de haven van hun dorp en het viertal stapt erop af. Greenpeace weet er vast wel meer van!

Het Sirius-lespakket kost ƒ 35,- en is te bestellen bij Greenpeace Nederland in Amsterdam.

Aldus begint het Sirius-computerspel, een interactief programma voor leerlingen uit de hoogste klassen van de basisschool. Het is bedoeld als introductie van de 'methode Sirius', een milieu-educatief project van Greenpeace dat erop gericht is scholieren te leren “zelf actief en positief met het milieu om te gaan”. 'Sirius' wil het negatieve 'ik kan er toch niets aan doen'-gevoel doorbreken door leerlingen handvatten aan te reiken om zelf, liefst in de eigen omgeving en op kleine schaal, hun steentje bij te dragen aan het oplossen van milieuproblemen.

De methode, een vervolg op het internationale testproject 'No time to waste', wil aansluiten bij de huidige kerndoelen van geïntegreerde Natuur en Milieu-educatie (NME) in het basisonderwijs. Behalve het computerspel, dat op de Comenius-computer onder Windows 3.1 draait en ongeveer een half uur duurt, bevat het Sirius-lespakket een 'actieboek met kopieerbladen' voor de leerkracht. Het is gebaseerd op de vaste Greenpeace campagne-driedeling: onderzoek, voorlichting en onderhandelen. Onderzoek (monsters nemen, enquetes houden) om de feiten op een rijtje te krijgen, voorlichting (persbericht opstellen, schoolkrant benaderen, slagzinnen en logo's verzinnen) om de omgeving in te lichten en onderhandelen (vergaderen, autoriteiten benaderen) om het probleem op te lossen.

In 'Sirius' zijn de leerlingen zelf de actievoerders. Zij moeten het probleem kiezen, informatie inwinnen, oplossingen bedenken en uiteindelijk een actieplan opstellen en uitvoeren. Daarna is het, als het aan het actieboek ligt, feest. “Succes moet gevierd worden. Als beloning voor de geleverde prestatie, als erkenning van het positieve resultaat en bovenal als stimulans om door te gaan!” Misschien zit er zelfs een klassikaal bezoek aan het actieschip in, dat voor de gelegenheid de komende maanden bij het Scheepvaartmuseum in Amsterdam ligt afgemeerd.

Frustratie en mislukking komen in het Sirius-draaiboek niet voor. Ook niet in het computerspel. In een wereld ondergedompeld in gif verkondigt Greenpeace een blijde boodschap. De directeur van de chloorlozende papierfabriek mag in het computerspel dan nooit tijd hebben, zijn voorlichter - niet echt slecht en met een gezicht van 'ik weet dat het hier mis is en eigenlijk ben ik er ongelukkig mee' - helpt de bezorgde kinderen mooi verder. Bij iedere mijlpaal die Li, Suzanne, Tom en Taeke (of beter gezegd: hun leeftijdgenoten achter het toetsenbord) halen, gaat de groene vlag op de Sirius een stuk verder in top. En als je het niet meer weet, kun je altijd nog met de muis 'kapitein' aanklikken.