Vleutens grondgebied naar Utrecht

UTRECHT, 20 APRIL. Utrecht en Vleuten-De Meern hebben gisteren overeenstemming bereikt over een grenswijziging. Daarmee komt de weg vrij voor de bouw van zo'n 20.000 woningen in het kassengebied aan de westkant van de stad.

Het gemeentebestuur van Vleuten-De Meern heeft zich lange tijd verzet tegen de grenscorrectie. Als gevolg van steeds opgevoerde druk is de gemeente nu toch gezwicht, aldus het hoofd bestuurszaken van Vleuten-De Meern, S. de Ranitz. In het uiteindelijke akkoord, dat op initiatief van de provincie tot stand kwam, is nu meer rekening gehouden met de wensen van Vleuten-De Meern. Zo behoudt de gemeente de mogelijkheid om de kernen Vleuten en De Meern aaneen te bouwen. Ook het bedrijventerrein Strijkviertel bij Oudenrijn blijft grotendeels buiten de grenscorrectie.

In totaal gaat zo'n 650 hectare van de 3.400 hectare tellende gemeente naar Utrecht. Omdat minder dan tien procent van de inwoners van Vleuten-De Meern bij de grenswijziging is betrokken, kan worden volstaan met een eenvoudige procedure.

Dankzij de grenscorrectie kan Utrecht 14.000 van de 20.000 te bouwen woningen op eigen grondgebied realiseren. Het gemeentebestuur van Vleuten-De Meern heeft bedongen dat de gebiedsoverdracht niet doorgaat als de woningbouwplannen financieel onhaalbaar blijken te zijn. Vorige maand vertoonden de plannen nog een tekort van 250 miljoen gulden en een risico van nog eens 250 miljoen.