Verdachte in affaire Vie d'Or op lijst VVD

DEN HAAG, 20 APRIL. Een van de verdachten in het onderzoek van Justitie naar het aan financiële malversaties ten onder gegane verzekeringsbedrijf Vie d'Or staat op de kandidatenlijst van de VVD.

Niet bekend

De woordvoerder wijst erop dat alle kandidaten voor de Tweede Kamer al in het voorjaar van 1993 door een commissie onder voorzitterschap van oud-minister Van Aardenne zijn gehoord. Daarbij kwam de vraag aan de orde of er in het verleden van de betrokkene zaken zijn voorgevallen die de partij schade kunnen berokkenen. “Uit het feit dat hij op de lijst staat neem ik aan dat hij daarop 'nee' heeft geantwoord”, aldus de woordvoerder van de VVD.

Pas na deze procedure, in het najaar, werd S. door Justitie als een van de verdachten in de zaak-Vie d'Or aangemerkt. De kieslijst van de VVD is echter in februari vastgesteld. Hoewel S. nog niet schuldig is bevonden, noemt de woordvoerder het zeer onwaarschijnlijk dat hij op de kandidatenlijst zou zijn gekomen als bekend was geweest dat hij verdacht wordt. “Een kandidaat moet brandschoon zijn.” Omdat de lijst is ingediend kan S. daar niet van worden geschrapt.

S. die in vier kieskringen op de tweeënveertigste plaats staat, werkte sinds 1989 voor Vie d'Or. Voor een betrekking bij de verzekeraar gaf hij het wethouderschap (eerst welzijn, daarna ruimtelijke ordening en economische zaken) voor de VVD in Veldhoven op, de plaats in Noord-Brabant waar het hoofdkantoor van Vie d'Or is gevestigd. Hij is nu manager bedrijfsvoering bij Centrum '40-'45 in Oegstgeest, een instelling waar onder meer oorlogsslachtoffers psychiatrisch worden behandeld. S. was tot het begin van de middag niet in de gelegenheid om commentaar te geven.