Vakcentrales willen WAO-boetes beperken

DEN HAAG, 20 APRIL. De vakcentrales FNV, CNV en MHP willen de zogeheten malus-regeling, waarbij werkgevers een boete moeten betalen wanneer een werknemer in de WAO belandt, aanpassen. In een brief aan staatssecretaris Wallage (sociale zaken) stellen de vakcentrales voor om een werkgever geen boete meer op te leggen wanneer een werknemer volledig wordt afgekeurd.

CNV-bestuurder De Geus wil de malusregeling op hoofdlijn handhaven. “De boete moet een werkgever prikkelen om een arbeidsongeschikte werknemer in dienst te houden.”

De VVD lanceerde afgelopen weekeinde een initiatief-wetsvoorstel om de bonus/malusregeling in de WAO af te schaffen. De huidige regeling voorziet in boetes voor bedrijven waarvan een werknemer arbeidsongeschikt wordt en subsidie voor bedrijven die een (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte werknemer in dienst nemen of houden. Doel ervan is het aantal arbeidsongeschikten terug te dringen.

De bonus/malusregeling is van meet af aan omstreden geweest. Werkgeversorganisaties hebben er herhaaldelijk tegen geprotesteerd. De VVD spreekt van een “fnuikende regeling die contraproduktief werkt en vele onbillijkheden kent”. De fractie hoopt op steun van het CDA, dat verscheidene keren zijn twijfel heeft uitgesproken over de effectiviteit van het systeem.

Het kabinet is tot nu toe niet bereid gebleken de regeling in te trekken. Wel is het systeem herhaalde malen verzacht en zijn steeds meer uitzonderingen gemaakt op de regel dat een bedrijf wordt beboet wanneer het een arbeidsongeschikte niet binnen een jaar aan ander werk heeft geholpen. Eerder dit jaar zou staatssecretaris Wallage een werkgroep instellen die verdere mogelijkheden zou onderzoeken om onbillijkheden uit het bonus/malussysteem te halen. Dat initiatief liep vast op een weigering van werkgeversorganisaties in de werkgroep zitting te nemen als ook de vakcentrales daarin een plaats kregen.