Senaat nog verdeeld over Mediawet van d'Ancona

DEN HAAG, 20 APRIL. In de Eerste Kamer is er nog geen meerderheid voor de nieuwe Mediawet waarin de omroepen een langdurige zendmachtiging krijgen. Alleen het CDA en de kleine confessionele partijen steunen het wetsvoorstel van minister d'Ancona (WVC), dat de positie van de publieke omroepen moet verstevigen.

Begin dit jaar ging de Tweede Kamer akkoord met het wetsvoorstel, nadat die op initiatief van de PvdA was gewijzigd. De publieke omroepen krijgen een concessie met een uitzendgarantie van tien jaar op voorwaarde dat zij een samenwerkingsplan opstellen. Omroepen die zo'n plan niet hebben krijgen een zendvergunning voor vijf jaar. Die wordt omgezet in tien jaar als er binnen twee jaar alsnog een samenwerkingsplan op tafel komt.

VVD, D66 en GroenLinks in de Senaat keerden zich tegen het wetsvoorstel omdat zij een tienjarige concessie te lang vinden. d'Ancona's eigen partij, de PvdA, is verdeeld over het wetsvoorstel. Het Kamerlid Van der Meer (PvdA) wees er op dat het “bestel straks niet meer open is” en “voor tien jaar op slot is gedaan. Ik ben bang dat wij al jaren bezig zijn niet het bestel te redden maar de omroeporganisaties.”

Van dichtmetselen van het omroepbestel is volgens minister d'Ancona geen sprake. Zij waarschuwde de Senaat voor de consequenties als het wetsvoorstel verworpen wordt. “Als de omroep aan de markt wordt overgelaten, zal de Nederlandse radio en televisie snel in buitenlandse handen komen.” De minister vindt dat een periode van tien jaar nodig om de “cultuuromslag van onderlinge concurrentie naar samenwerking te maken.” De omroepen behouden een vast tv-net en moeten de samenwerking per net verder uitbouwen. Volgens d'Ancona kan de publieke omroep op die manier een behoorlijk marktaandeel behouden en overeind blijven in de concurrentiestrijd met de commerciële omroepen.

Volgende week dinsdag stemt de Eerste Kamer over het wetsvoorstel.