Onderzoeksresultaten GMD; Veel jongeren verliezen Wao bij herkeuring

DEN HAAG, 20 APRIL. De herkeuring van jonge WAO'ers aan de hand van nieuwe, strengere maatstaven heeft tot gevolg dat in 42 procent van de gevallen de uitkering wordt verlaagd danwel vervalt.

Dat blijkt uit de eerste resultaten van de herkeuringen door de Gemeenschappelijk Medische Dienst (GMD). De GMD is onderdeel van het Gemeenschappelijk Administratiekantoor (GAK), de instantie die voor 13 van de 19 bedrijfsverenigingen de werknemersverzekeringen bij werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid uitvoert.

De herkeuring van jonge WAO'ers vloeit voort uit de nieuwe WAO-wetgeving. Alle (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten jonger dan vijftig jaar worden opnieuw gekeurd. In 1994 is de groep van 18 tot 35 jaar aan de beurt voor de herkeuring. Het gaat daarbij om ongeveer 70.000 mensen.

Van de eerste lichting jonge WAO'ers die inmiddels is herkeurd aan de hand van de nieuwe criteria, is 35 procent de (veelal gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheidsuitkering kwijtgeraakt, 7 procent heeft een lagere uitkering gekregen, 56 procent dezelfde uitkering gehouden en 2 procent een hogere uitkering gekregen. De herkeurde groep bestond uit 3.492 WAO'ers van tussen 18 en 24 jaar. Het GAK zegt dat deze eerste gegevens niet representatief hoeven te zijn voor de hele groep tot 35 jaar.

De herkeuring geschiedt aan de hand van strengere keuringseisen. Die bepalen onder meer dat de arbeidsongeschiktheid moet zijn terug te voeren naar objectief vast te stellen medische oorzaken. Daarnaast is het begrip 'passende' arbeid verruimd en vervangen door het begrip 'gangbare' arbeid. Dit betekent onder meer dat een gedeeltelijk arbeidsongeschikte sneller een andere baan moet accepteren.

Het Gemeenschappelijk Administratiekantoor meldt dat het totaal aantal WAO'ers in februari evenals in januari een lichte daling vertoont. Ultimo februari hadden 523.910 mensen een uitkering; 216 minder dan in januari.

De ingreep in de WAO van vorig jaar heeft effect, aldus GAK-hoofddirecteur Boersma vanmorgen voor de Vara-radio in een toelichting op de herkeuringscijfers van jonge WAO'ers. De GAK-topman distantieerde zich van politici, onder wie VVD-lijsttrekker Bolkestein en D66-lijsttrekker Van Mierlo, die stellen dat de WAO-ingreep, waarbij ook de uitkeringen voor nieuwe gevallen fors zijn verlaagd, zonder vermeldenswaardige gevolgen voor het beroep op de WAO blijft. Ook het Centraal Planbureau kwam in een recente prognose tot een soortgelijke uitkomst. Gak-hoofddirecteur Boersma weersprak deze scepsis. “De bedoeling van de wetgever blijkt uit te komen”, zei hij.