KNP BT bundelt grafische distributiebedrijven

Acht grote distributeurs van grafische machines fuseren deze zomer tot een nieuwe Europese onderneming. De grafische- en papiergroep KNP BT gaat hiervan deeluitmaken met haar dochterondernemingen Mahez uit Amsterdam en het Belgische Bonte. Het Zwitserse familiebedrijf Magam wordt samen met KNP BT grootaandeelhouder.

De nu nog naamloze onderneming, waarvoor een klein beheerskantoor wordt gevestigd in Amsterdam, biedt werk aan 900 werknemers in acht landen, wat net zoveel is als alle arbeidsplaatsen bij de deelnemende bedrijven bij elkaar opgeteld. De nieuwe onderneming houdt zich bezig met de verkoop van grafische apparatuur, waaronder de drukpersen van MAN Roland, en materialen voor de grafische industrie in Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Ierland en Zwitserland.

“We verwachten een belangrijk synergie-effect en ook een betere coördinatie op de markt”, zegt een woordvoerder van KNP BT. “Banen zullen niet verloren gaan, integendeel, in de toekomst zullen er arbeidsplaatsen bijkomen.” KNP BT verwacht een jaaromzet van ongeveer 700 miljoen gulden, de som van de huidige omzetcijfers van de deelnemers.

De Europese Commissie ging vorig jaar akkoord met de fusie tussen Bührmann Tetterode, KNP en VRG op voorwaarde dat KNP een oplossing zou vinden voor de distributie van de drukpersen van Heidelberg en MAN Roland, twee concurrenten die gezamenlijk de Europese markt bestrijken. KNP hield vast aan de contracten en koos voor een geografische splitsing van de twee distributeurs. Alleen in Europa en Mexico worden Heidelberg-produkten verkocht. Ter compensatie krijgt MAN een vestiging in Singapore vanwaaruit verkoop op de Aziatische markt plaatsheeft. In februari van dit jaar bereikte KNP BT overeenstemming over de verkoop van de distributeurs BTI in Korea en Modern Printing Equipment (MPE) in Hongkong om de weg vrij te maken voor MAN Roland.

Niet bekend