Golan-problematiek weer naar voren in Israel

TEL AVIV, 20 APRIL. De Israelische premier Yitzhak Rabin is bereid tot een diepere terugtocht van het Israelische leger op de Hoogvlakte van Golan dan de generale staf. Rabin zette dit standpunt gisteren uiteen tijdens een bijeenkomst van de parlementscommissie voor buitenlandse zaken en defensie.

“Er is geen discussie mogelijk dat de huidige militaire linie (op de Golan) beter is dan welke andere linie in de richting van de rivier de Jordaan, maar wij handelen volgens een bepaalde politieke realiteit”, zei Rabin in antwoord op een vraag van de Likud-parlementariër Binyamin Begin. De uitlating van Rabin is wegens het gekozen moment van groot belang omdat de Golan-problematiek in het centrum komt te staan van het bezoek dat de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Warren Christopher eind deze maand aan het Midden-Oosten zal brengen. Verscheidene ministers in de regering-Rabin hebben zich in het verleden uitgesproken voor vrede met Syrië in ruil voor de hele Golan. Het blad Ha'arets meldde onlangs dat opperbevelhebber generaal Ehud Barak ook die mening is toegedaan, en diens plaatsvervanger generaal Amnon Shahak houdt er dezelfde opinie op na. Minister van buitenlandse zaken Shimon Peres knikte onlangs in het parlement bevestigend toen de oppositie de regering Rabin ervan beschuldigde de Golan te willen ontruimen voor vrede met Syrië.

Premier Rabin zei een paar dagen geleden dat alleen geheime besprekingen met Syrië tot een doorbraak kunnen leiden. Vandaag meldt Ha'arets dat de Israelische ambassadeur in Washington geheime contacten onderhoudt met de Syrische gezant in de Amerikaanse hoofdstad. De indruk bestaat dat de informatiestroom van hogerhand wordt gedirigeerd en langzaam maar zeker moet worden gezien als voorbereiding van de publieke opinie op zware beslissingen die voor vrede met Syrië moeten worden genomen.

Intussen houdt de arrestatiegolf onder Hamas-leden en sympathisanten van deze moslim-fundamentalistische organisatie en van de Islamitische Jihad in de bezette gebieden onverminderd aan. Volgens minister van politie Moshe Shahal zijn in de Gaza-strook reeds 362 Palestijnen gearresteerd. Onder de arrestanten bevinden zich ook Hamas-leden die naar Libanon waren uitgewezen en na een verblijf van een jaar daar inmiddels naar bezet gebied zijn terugkeerd, en twee belangrijke islamitische geestelijk leiders sjeik Teisar Tamimi en sjeik Bassam Jarar. Rabin heeft tot de massa-arrestaties opdracht gegeven om aanslagen in Israel zoveel mogelijk te voorkomen. Israelische commentatoren zijn van oordeel dat deze manier van handelen op korte termijn effectief kan zijn maar zeker niet op langere termijn. Palestijnse leiders in de bezette gebieden hebben de arrestaties als een schending van de mensenrechten veroordeeld. Dr Azik Dweik, een Hamas-leider uit Hebron die eveneens een jaar in ballingschap in Zuid-Libanon heeft doorgebracht, sprak Israelische beschuldigingen tegen dat uit Libanon teruggekeerde Hamas-leden de hand hebben in de aanslagen in Israel.

Ondertussen bevestigde dr Zakarriyya Agha, hoofd van Arafats organisatie Al-Fatah in de Gazastrook dat Fatah en Hamas onderhandelen over het beëindigen van onderlinge disputen. Hij ontkende dat echter er sprake is van een soort werkverdeling tussen Fatah en Hamas waarbij de laatste met de instemming van de eerste de strijd tegen Israel zou kunnen voortzetten.

    • Salomon Bouman