Einde aan toeslagen bij salaris politietop

DEN HAAG, 20 APRIL. De top van de Nederlandse politie blijkt via allerlei bijzondere bezoldigingsregelingen bovenop hun salaris bedragen te verdienen die soms oplopen tot enige duizenden guldens netto per maand. Het gaat om ongeveer 125 agenten die het management vormen van de 25 regiokorpsen.

De korpsbeheerders - de burgemeesters van de grote steden in de nieuwe politieregio's - hebben afgelopen zaterdag besloten dat deze financiële bonusregelingen worden afgeschaft. De beheerders vinden het ontoelaatbaar dat het kader van de Nederlandse politie na invoering van de nieuwe Politiewet per 1 april en een nieuw bezoldigingsbesluit, voor zichzelf een uitzondering heeft gemaakt.

De korpsbeheerders hebben de bonusregelingen geïnventariseerd naar aanleding van het bekend worden van de financiële toelagen die de top van de regio Noord- en Oost-Gelderland ontving. Korpschef Bakker moest uiteindelijk ontslag nemen, omdat hij vierduizend gulden extra ontving bovenop zijn salaris. Volgens J. Lanser, medewerker van het korpsbeheerdersberaad, was in Gelderland sprake van “een extreem hoge toelage”, maar profiteren ook bijna alle andere korpschefs, hun plaatsvervangers en andere leden van het management-team in de overige politieregio's van bijzonder salarisafspraken.

De politietop incasseert vaak al jarenlang verschillende toeslagen. Het gaat onder meer om representatietoeslagen, pikettoeslagen voor onregelmatig werk en functioneringstoeslagen die voorzien in een uitkering als het einde van een schaal is bereikt.

Het reguliere salaris van een korpschef bedraagt maximaal 11.500 gulden bij korpsen kleiner dan 700 man, 12.500 gulden bij korpsen met tussen de 700 en 3.000 werknemers en 13.969 gulden bij korpsen groter dan 3.000 mensen.

Lanser zegt dat alle korpsbeheerders binnenkort een aanbeveling krijgen met een modelregeling die in alle korpsen kan worden toegepast. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal een speciale regeling mogelijk blijven zoals het bezit van een dienstauto, aldus Lanser.