Conflict over ontslagrecht; De Vries zeer teleurgesteld over Wallage

DEN HAAG, 20 APRIL. CDA-minister De Vries (sociale zaken) is “zwaar teleurgesteld” over zijn PvdA-staatssecretaris Wallage. Aanleiding vormt een conflict tussen beide bewindslieden over een versoepeling van de ontslagbescherming.

PvdA-staatssecretaris Wallage nam gisteren tijdens een manifestatie van de vakcentrale FNV in Utrecht afstand van het kabinetsvoorstel om het ontslagrecht te versoepelen. Zijn minister, CDA'er De Vries, is daar verbolgen over. “Ik ben zwaar teleurgesteld”, zei De Vries vanmorgen desgevraagd in een reactie op de uitlatingen van zijn staatsecretaris. “Het hele kabinet heeft zich afgelopen zomer achter dit voorstel geschaard. De opstelling van Wallage geeft te denken over de continuïteit van het beleid na de verkiezingen op 3 mei.”

Wallage vindt dat versoepeling van het ontslagrecht moet worden getoetst aan het effect op de werkgelegenheid, zo zei hij gisteren in Utrecht. Hij noemde de argumentatie in het kabinetsvoornemen - de preventieve ontslagtoets zou leiden tot verstarring op de arbeidsmarkt - “niet zo sterk”. De PvdA-staatssecretaris: “Om heel eerlijk te zijn: we hebben nu al een heel behoorlijk tempo van ontslag”.

CDA-staatssecretaris Van Rooy (economische zaken) verdedigde op de FNV-manifestatie het kabinetsvoorstel en zei het “flauw” van Wallage te vinden dat hij de plannen nu afvalt. Zij beschuldigde hem ervan weg te lopen van het kabinetsbeleid. Volgens De Vries komt de PvdA-staatssecretaris zijn afspraken niet na, “want toen Wallage vorig jaar zomer Ter Veld opvolgde, hebben we afgesproken dat er geen verandering zou plaatsvinden in het beleid”, aldus De Vries.

Het ministerie van sociale zaken heeft vorig najaar voorgesteld de zogeheten preventieve ontslagtoets af te schaffen. Het huidige stelsel waarin voor ontslag een vergunning is vereist van de directeur van het arbeidsbureau (preventieve toetsing) wordt vervangen door een systeem waarin een ontslag alleen achteraf kan worden beoordeeld door de rechter (repressieve toets). Volgens het kabinet nemen werkgevers in dat geval gemakkelijker vast personeel aan in plaats van gebruik te maken van dure uitzendkrachten of het bestaande personeel harder te laten werken. Wallage sluit zich aan bij het standpunt van de PvdA-fractie. Die heeft nog geen groen licht gegeven voor het afschaffen van de preventieve ontslagtoets.

De Sociaal-Economische Raad adviseerde vorige week verdeeld over dit voorstel. De vakcentrales, de werkgevers in het midden- en kleinbedrijf en de landbouworganisaties keerden zich er tegen. De werkgeversorganisaties VNO en NCW en de Kroonleden stemden er voor.

Vrijdag bespreekt de ministerraad het voorstel om de preventieve ontslagtoets af te schaffen.